Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V sektorju za GJS in investicije spremljamo in nadzorujemo izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda ter pripravljamo, organiziramo in vodimo investicije, katerih cilj je zagotovitev poplavne varnosti oziroma zmanjšanje ogroženosti pred škodljivim delovanjem voda.

Pri izvajanju nalog je ključno usklajeno sodelovanje in povezovanje z vsemi notranjimi organizacijskimi enotami direkcije, zlasti sektorji območij, ter občinami, na območju katerih se izvajajo posamezne naloge v okviru GJS oziroma investicije v vodno infrastrukturo z namenom doseganja skupnih ciljev in želenih rezultatov.

Iskalnik