Skoči do osrednje vsebine

Na Direktoratu za šport zlasti opravljamo naloge države, ki jih opredeljuje Zakonu o športu. Opravljamo vse naloge v javnem interesu, povezane s sofinanciranjem programov športa na državni ravni, in zagotavljamo uresničevanje Zakona o športu na vseh področjih, ki zagotavljajo nemoteno delovanje športnih organizacij in združenj, v katerih delujejo športniki, strokovni športni delavci ter drugi strokovnjaki s področja športa.

Pripravljamo potrebne podzakonske in druge akte za nemoteno sistemsko in materialno podporo športu na podlagi Zakona o športu.

Sektorja direktorata

 • Sektor za programe športa

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Direktorat za šport

  Masarykova cesta 16
  1000 Ljubljana

 • Sektor za upravno - pravne postopke v športu

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Direktorat za šport

  Masarykova cesta 16
  1000 Ljubljana

Teme

 • Bloudkova priznanja

  Priznanja Stanka Bloudka so najvišja državna priznanja na področju športa v Republiki Sloveniji, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Podeljujejo jih že od leta 1965.

 • Letni program športa v Republiki Sloveniji

  Letni program športa na državni ravni določa programe in področja športa, ki jih sofinanciramo v posameznem koledarskem letu, ter obseg javnih sredstev, ki jih zagotavljamo v državnem proračunu. Nadzorni organ je Inšpektorat za šolstvo in šport.

 • Mednarodno sodelovanje na področju športa

  Mednarodno sodelovanje na državni ravni uresničujemo v segmentu športa za vse, športa mladih, športne rekreacije in športne vzgoje in športa v vzgojno-varstvenih in izobraževalnih organizacijah in šolah.

 • Dodatek k pokojnini na področju športa

  Slovenija omogoča svojim državljanom, da pridobijo dodatek k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. Gre za posameznike, ki so s svojim delom in izjemnimi dosežki na področju športa trajno prispevali k razvoju družbe in ugledu Republike Slovenije, hkrati pa so uživalci pokojnine po splošnih predpisih (starostna pokojnina, invalidska pokojnina, pokojnina iz tujine).

 • Športna infrastruktura

  Za razvoj profesionalnega in rekreativnega športa je potrebna kakovostna športna infrastruktura, tako v obliki športnih objektov kot površin za šport v naravi.

Storitve

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Arhiv Evidenc društev z vrhunskimi športniki