Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za okolje in podnebne spremembe skrbimo za pripravo in spremljanje osnovnih strateških dokumentov in strateških usmeritev s področja blaženja podnebnih sprememb ter prilagajanja na njih, zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževal zraka. Pripravljamo politike za doseganje ustrezne kakovosti zunanjega zraka, biotehnologije, varstva tal, preprečevanja industrijskega onesnaževanja ter preprečevanja velikih industrijskih nesreč, varstva pred hrupom, elektromagnetnim ter svetlobnim onesnaževanjem ter skrb za njihovo izvajanje.

Oddelki sektorja

Iskalnik