Skoči do osrednje vsebine

V  Oddelku  za upravne zadeve emisij v vode vodimo in odločamo v upravnih postopkih okoljevarstvenih dovoljenj za druge naprave, izdajamo odločbe o spremembi okoljevarstvenih dovoljenj, odločbe o izvajanju obratovalnega monitoringa odpadnih voda, pooblastila za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih ter površinskih voda.

Sodelujemo pri vodenju  upravnih aktov v celotnem direktoratu za okolje na področju emisij v vode in vodimo evidence s področja izdanih upravnih aktov.