Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Oddelku za upravne zadeve industrijskih emisij vodimo postopke in izdajamo okoljevarstvena dovoljenja.

Okoljevarstvena dovoljenja izdajamo za naprave, ki povzročajo industrijske emisije, za obrate večjega in manjšega tveganja ter emisije v zrak, izdajamo upravne odločbe na področju hrupa in elektromagnetnega sevanja, izdajamo pooblastila za izvajanje monitoringa virov hrupa in elektromagnetnega sevanja, monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti tekočih goriv in podzemnih vod, izdajamo spričevala o usposobljenosti za ravnanje s fluoriranimi toplogrednimi plini in ozonu škodljivimi snovmi ter izbiramo izvajalce in izpraševalce usposabljanja serviserjev in izpitov za področje ravnanja s fluoriranimi toplogrednimi plini in ozonu škodljivimi snovmi.