Skoči do osrednje vsebine

Teme

 • Slovenski jezik

  Javna raba jezika, pojasnila o jezikovnih pravicah in jezikovni pravilnosti, jezikovno izobraževanje, bralna pismenost, digitalizacija slovenščine, posveti, razprave

 • Kulturna dediščina

  Varstvo nepremične, premične in nesnovne kulturne dediščine, muzejska dejavnost, varstvo dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami, mednarodno varstvo dediščine, informacije in dokumentacija o dediščini, arhitekturna politika, statusi in socialne pravice v kulturi

 • Arhivi

  Arhivsko gradivo, arhivska dejavnost, javna arhivska mreža, digitalizacija arhivskega gradiva, e-Arhiv

 • Knjižnice

  Knjižnična dejavnost, nacionalna knjižnica, mreža splošnih knjižnic, bibliobusi, knjižnica za slepe in slabovidne

 • Ustvarjalnost

  Vizualne umetnosti, knjiga, uprizoritvene umetnosti, intermedijske umetnosti, glasbene umetnosti, film in avdiovizualna kultura, ljubiteljska kulturna dejavnost, arhitekturna politika, statusi in socialne pravice v kulturi

 • Prešernove nagrade

  Prešernov sklad, Prešernove nagrade, nagrade Prešernovega sklada, seznami nagrajenk in nagrajencev

 • Mediji

  Vpis v razvid medijev, soglasje za pridobitev lastninskega ali upravljavskega deleža, pravice in obveznosti medijev, programi posebnega pomena, finančne podpore, pravica do popravka ali odgovora

 • Verska svoboda

  Registracija verske skupnosti, register cerkva in drugih verskih skupnosti, potrdilo o pravni osebnosti verskih skupnosti

 • Kulturna raznolikost

  Manjšinske etnične skupnosti, finančne podpore za manjšinske kulturne vsebine, ranljive družbene skupine, medkulturni dialog, mednarodne zaveze s področja varovanja kulturne raznolikosti

Projekti

 • Projekt e-Kultura

  V teku

  Projekt e-Kultura razvija celovito digitalno podporno okolje za vse vrste kulturnega izražanja. Z optimizacijo postopkov omogoča učinkovitejšo integracijo kulturnih ustvarjalcev, z novimi metodološkimi pristopi pa lajša oblikovanje razvojnih kulturnih politik. Domači in tuji javnosti ponuja večjo dostopnost kulturnih vsebin in s tem povečuje prepoznavnost ter konkurenčnost slovenske kulture in umetnosti.

  Vrednost projekta: 3.512.212 EUR z DDV
  Višina financiranja Evropske unije: 3.000.000 EUR

 • S projektom »Nepremična eDediščina 2022-2025« nadaljujemo razvoj sistema eDediščina ter posodabljamo in vzpostavljamo e-storitve, ki podpirajo varstvo nepremične kulturne dediščine. Z nadgradnjo sistema bosta povečani učinkovitost in odpornost poslovanja. Zmanjšane bodo administrativne ovire za lastnike kulturne dediščine. Izboljšane bodo možnosti ponovne uporabe dediščinskih e-vsebin v gospodarstvu, vključno s turizmom, raziskovanjem in izobraževanjem.

  Vrednost projekta: 2.453.352 EUR z DDV
  Višina financiranja Evropske unije: 2.079.000 EUR

 • Naziv evropske prestolnice kulture je odlična priložnost, da mesta spremenijo svojo podobo, se umestijo na svetovni zemljevid, privabijo več turistov in ponovno razmislijo o svojem razvoju s pomočjo kulture.