Skoči do osrednje vsebine

Kulturna raznolikost

Kultura ima v času in prostoru različne oblike, saj izhaja iz številnih in raznolikih identitet skupin in družb, ki sestavljajo človeštvo. Ta raznolikost ustvarja bogat svet, ki odpira nove možnosti, krepi človeške zmogljivosti in vrednote ter je zato temeljno gibalo trajnostnega razvoja skupnosti. Obenem je kulturna raznolikost, ki se razvija v okviru strpnosti in medsebojnega spoštovanja, nepogrešljiva za mir in varnost na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. V naših vse bolj raznolikih družbah je zato bistveno zagotoviti tako sodelovanje med ljudmi in skupinami z različnimi kulturnimi identitetami kot njihovo voljnost, da živijo skupaj.

Koičiro Matsura, generalni direktor Unesca (1999–2009), je zapisal, da je »kot vir izmenjav, inovacij in ustvarjalnosti kulturna raznolikost za človeštvo enako potrebna, kot je za naravo potrebna biološka raznovrstnost«. Kultura je eno redkih področij, kjer se lahko ljudje svobodno izražajo ne glede na svoj družbeni položaj, etnično pripadnost, državljanstvo, zdravstveno stanje; se pravi, ne glede na okoliščine, zaradi katerih so lahko v neenakem položaju. Ta lastnost kulture – še posebej umetnosti – omogoča posameznikom predstaviti zgodbe in videnja, v katerih se naši medsebojni odnosi predstavijo v novi, oplemeniteni luči. Alkemična lastnost kulture je nerazumevanje drugačnega sposobna preobraziti v razumevanje, zato je v procesu družbene integracije ključna.

Skupna dediščina človeštva

Generalna konferenca Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je leta 2001 sprejela Splošno deklaracijo o kulturni raznolikosti, s katero je kulturno raznolikost dvignila na raven »skupne dediščine človeštva«. Ta deklaracija je eden od temeljev Konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov ter izhaja neposredno iz mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki ga je Generalna skupščina združenih narodov sprejela že leta 1966. Vse te mednarodne zaveze je ratificirala tudi Republika Slovenija. Naši cilji so predvsem varovati in spodbujati kulturno raznolikost, ustvarjati razmere, v katerih se bodo lahko kulture razvijale in medsebojno bogatile, spodbujati dialog med kulturami ter ozaveščati o pomenu spoštovanja kulturne raznolikosti za družbeno kohezijo in mirno sobivanje.

V Službi za kulturne raznolikosti in človekove pravice se trudimo, da bi do besede in kulturnega izraza lahko prišli tudi ljudje, ki jim je na drugih področjih družbenega življenja ta priložnost otežena. Naši cilji so spodbujanje enakih možnosti ter razvoj manjšinskih kulturnih vsebin in strpne državljanske družbe. Razvijamo in izvajamo različne ukrepe, kot so posebni program, namenjen pripadnikom različnih manjšinskih etničnih skupnosti, integracijski program, ki pomeni razvijanje in izvajanje ukrepov za kakovostno vključevanje v kulturno življenje, ter program za dvig zaposljivosti pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture. Služba izvaja tudi analize dostopnosti kulture za invalide, vrednoti vsa opisana prizadevanja, predlaga ukrepe ter povezuje kulturo s sorodnimi prizadevanji v mednarodnem okolju in drugih resornih politikah.