Skoči do osrednje vsebine

Mednarodne zaveze s področja varovanja kulturne raznolikosti

Države pogodbenice najpomembnejših mednarodnih paktov, konvencij in protokolov Organizacije združenih narodov in Sveta Evrope s področja človekovih pravic morajo v skladu z njihovimi določbami odborom, ki nadzorujejo njihovo uresničevanje, redno poročati o sprejetih ukrepih za izpolnjevanje prevzetih obveznosti. Tem odborom redno in periodično poroča tudi Slovenija. Za pripravo teh poročil je v Sloveniji že ves čas pristojna Medresorska delovna komisija za človekove pravice, ki jo je ustanovila vlada in deluje pod vodstvom Ministrstva za zunanje zadeve.

Sodelujemo v Medresorski delovni komisiji za človekove pravice in pripravljamo prispevke o uresničevanju mednarodnih zavez s področja človekovih pravic z delovnega področja Ministrstva za kulturo.

Univerzalni dokumenti

Splošni  univerzalni mednarodni dokumenti:

Tematski univerzalni dokumenti:

  • Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije
  • Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
  • Konvencija o otrokovih pravicah
  • Konvencija o pravicah invalidov
Iskalnik