GOV.SI

Mednarodne zaveze s področja varovanja kulturne raznolikosti

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Države pogodbenice najpomembnejših mednarodnih paktov, konvencij in protokolov Organizacije združenih narodov in Sveta Evrope s področja človekovih pravic morajo v skladu z njihovimi določbami odborom, ki nadzorujejo njihovo uresničevanje, redno poročati o sprejetih ukrepih za izpolnjevanje prevzetih obveznosti. Tem odborom redno in periodično poroča tudi Slovenija. Za pripravo teh poročil je v Sloveniji že ves čas pristojna Medresorska delovna komisija za človekove pravice, ki jo je ustanovila vlada in deluje pod vodstvom Ministrstva za zunanje zadeve.

Sodelujemo v Medresorski delovni komisiji za človekove pravice in pripravljamo prispevke o uresničevanju mednarodnih zavez s področja človekovih pravic z delovnega področja Ministrstva za kulturo.

Univerzalni dokumenti

Splošni  univerzalni mednarodni dokumenti:

Tematski univerzalni dokumenti:

  • Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije
  • Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
  • Konvencija o otrokovih pravicah
  • Konvencija o pravicah invalidov