Skoči do osrednje vsebine

Dialog s predstavniki manjšinskih skupnosti

Za Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) v Republiki Sloveniji opravljamo administrativno-tehnične naloge.

Organiziramo posvete s predstavniki organizacij in društev različnih manjšinskih skupnosti.

Za Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji opravljamo administrativno-tehnične naloge. Svet je posvetovalno telo vlade o zadevah s področja položaja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji.

Podlaga za ustanovitev sveta je Deklaracija Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki jo je 1. februarja 2011 sprejel Državni zbor. Ta svet so dosedanje vlade s posebnim sklepom ustanovile štirikrat. V svet se imenuje 12 članov, od tega pet predstavnikov državnih organov (Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za zunanje zadeve in Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti), en predstavnik Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter šest predstavnikov narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ (Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov).

Organiziramo posvete s predstavniki organizacij in društev različnih manjšinskih skupnosti v Republiki Sloveniji. Namen posvetov je seznanitev z njihovimi kulturnimi potrebami in izzivi, s katerimi se spoprijemajo na kulturnem področju.