Skoči do osrednje vsebineSvet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji

Za Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji opravljamo administrativno tehnične naloge. Svet je posvetovalno telo vlade o zadevah s področja položaja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji.

Podlaga za ustanovitev sveta je Deklaracija Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/11), ki jo je dne 1. 2. 2011 sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Ta svet so dosedanje vlade s posebnim sklepom ustanovile trikrat. V svet se imenuje 12 članov, od tega 5 predstavnikov državnih organov (Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za zunanje zadeve in Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti), 1 predstavnik Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter 6 predstavnikov narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ (Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov). Mandat članov zadnje tako ustanovljenega sveta je prenehal s prenehanjem mandata prejšnje Vlade RS, dne 13. 9. 2018.

Postopek za ustanovitev novega sveta je v teku.

Posveti s predstavniki manjšinskih narodnih skupnosti

Organiziramo posvete s predstavniki manjšinskih narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji. Namen posvetov je seznanitev z njihovimi kulturnih potrebami in izzivi, s katerimi se soočajo na kulturnem področju.

Iskalnik