Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Direktoratu za lesarstvo izvajamo aktivnosti za povečanje konkurenčnosti lesarske panoge, zagotavljanje primernega in stabilnega poslovnega okolja, vzpostavljanje in krepitev gozdno-lesnih verig, povečanje porabe in predelave lesa v Sloveniji v izdelke s čim višjo dodano vrednostjo ter promoviramo rabo lesa in lesnih proizvodov. Na podlagi razpisov dajemo finančne spodbude za razvoj in uvajanje novih proizvodov in polproizvodov, posodobitev in uvajanje novih tehnoloških in proizvodnih procesov ter zagon novih podjetij na področju lesarstva. Izvajamo projekte za podporo in spodbujanje strokovnega izobraževanja kadrov. Sofinanciramo skupinske in individualne nastope naših podjetij na sejmih v tujini ter izvajamo aktivnosti za promocijo rabe lesa in lesnih proizvodov. Aktivno sodelujemo tudi pri pripravi, spremembah in izvajanju predpisov, strategij in drugih dokumentov s področja lesarstva.

Iskalnik