Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Direktoratu za lesarstvo izvajamo aktivnosti za povečanje konkurenčnosti lesarske panoge, zagotavljanje primernega in stabilnega poslovnega okolja, vzpostavljanje in krepitev gozdno-lesnih verig, povečanje porabe in predelave lesa v Sloveniji v izdelke s čim višjo dodano vrednostjo ter promoviramo rabo lesa in lesnih proizvodov. Na podlagi razpisov dajemo finančne spodbude za razvoj in uvajanje novih proizvodov in polproizvodov, posodobitev in uvajanje novih tehnoloških in proizvodnih procesov ter zagon novih podjetij na področju lesarstva. Izvajamo projekte za podporo in spodbujanje strokovnega izobraževanja kadrov. Sofinanciramo skupinske in individualne nastope naših podjetij na sejmih v tujini ter izvajamo aktivnosti za promocijo rabe lesa in lesnih proizvodov. Aktivno sodelujemo tudi pri pripravi, spremembah in izvajanju predpisov, strategij in drugih dokumentov s področja lesarstva.

Teme

 • Pomen lesa

  Les je strateška surovina in je, poleg vode, naš edini naravno obnovljiv vir. V Sloveniji ga imamo veliko, zato nudi količinsko zadostno in kakovostno surovinsko zaledje za domačo lesnopredelovalno industrijo.

 • Od hloda do izdelka

  Proizvodnja lesenih izdelkov predstavlja pomembno dejavnost na področju razvoja, povečanja števila delovnih mest in krepitve gospodarstva. Lesarska veriga se deli na področja, v katerih se hlodovina predela v izdelek. Aktivnosti, ki se izvajajo med posameznimi fazami proizvodnje, zahtevajo določeno znanje in upoštevanje lastnosti lesa.

 • Trendi v lesarstvu in sofinanciranje operacij s strani države

  Prilagajanje novim trendom in kupcem je v lesarski verigi nujno potrebno. Prepoznati moramo, kaj širša javnost potrebuje in kaj ji lahko ponudimo. Spodbujamo kreativno delo ter nudimo pomoč pri integraciji novega izdelka s sofinanciranjem pri nakupu novih strojev in naprav.

 • Osnovni standardi v lesarstvu

  Uspešnost lesarske verige je odvisna od prilagajanja vsake organizacije na zahteve kupcev in trende bivanja v prihodnjem obdobju. Za proizvodnjo in ponudbo kakovostnih izdelkov in storitev je nujno poznavanje in upoštevanje standardov in certifikatov. Prav tako je pomembno, da uporabnikom omogočimo varno uporabo v življenjski dobi izdelka.

Dogodki

 • Posvet in razprava ob 8. razvojnem dnevu gozdno-lesnega sektorja

  Vabimo vas na posvet in razpravo ob 8. razvojnem dnevu gozdno-lesnega sektorja, ki bo 5. marca 2020 ob 11. uri v okviru sejma DOM Ljubljana 2020, na Gospodarskem razstavišču, Dvorana Galerija.

  Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
 • Lesene stavbe v sklopu največjega arhitekturno nepremičninskega festivala v Sloveniji

  Direktorat za lesarstvo že četrto leto sodeluje s Festivalom Odprte hiše, ki ljudem omogoča, da si v živo ogledajo zanimive, kakovostne in atraktivne prostore, stavbe, objekte ter zunanje ureditve, v katere običajno ne vstopijo. V tem času smo skupaj uspeli razbiti številne stereotipe o leseni gradnji in ustvarjati zavedanje, da stavbe iz lesa predstavljajo prijetno, varno in zdravo bivalno okolje.

  Različne lokacije po Sloveniji.
 • Odprtje razstave Čar lesa

  Vljudno vabljeni na odprtje razstave Čar lesa, ki bo 1. oktobra 2020 ob 11. uri v avli Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici.

  Nova Gorica

 • Strokovni spletni seminar za lesarje - seznanitev z aktualnimi zadevami

  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira brezplačni Strokovni spletni seminar za lesarje - seznanitev z aktualnimi zadevami, skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javno agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT).

 • Dan slovenskega lesarstva

  Vabljeni na premierni nacionalni strokovni dogodek slovenske lesne industrije Dan slovenskega lesarstva, ki bo v digitalni obliki potekal 11. novembra 2020.

 • Strokovni posvet: Kako z uporabo lesa znižati emisije toplogrednih plinov

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za lesarstvo v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija organizira virtualni strokovni posvet Kako z uporabo lesa znižati emisije toplogrednih plinov.

  Spletno orodje Zoom