Skoči do osrednje vsebine

Proizvodnja lesenih izdelkov predstavlja pomembno dejavnost na področju razvoja, povečanja števila delovnih mest in krepitve gospodarstva. Lesarska veriga se deli na področja, v katerih se hlodovina predela v izdelek. Aktivnosti, ki se izvajajo med posameznimi fazami proizvodnje, zahtevajo določeno znanje in upoštevanje lastnosti lesa.

Primarna predelava lesa

V primarno predelavo lesa spadajo žagarski obrati, lesnopredelovalni centri in furnirnice. Primarna predelava lesa je pomemben člen v slovenski lesarski verigi in pomeni osnovo za razvoj lesne industrije. Če bi predelali ves posekan les, bi na kubični meter lahko ustvarili do več sto evrov dodane vrednosti. Prav tako bi se zmanjšala brezposelnost, predvsem na podeželju, in ohranjal vzorec poseljenosti oddaljenih krajev.

Furnir

Načrtujemo vzpostavitev furnirnih obratov, da bi čim bolj smiselno izrabili plemenite vrste lesa. V tovrstnih obratih režejo les v tanke liste, ki se kot dekorativen material uporabljajo v visoko kakovostnih izdelkih pohištvene industrije. Kot surovina za furnir prevladujejo predvsem trdi listavci in sadno drevje. Proizvodnjo furnirja želimo povečati za vsaj polovico zdaj predelane količine, zato podjetjem nudimo boljše pogoje za pridobitev sredstev in jih spodbujamo k povezovanju. Manj kakovostno surovino uporabimo za luščen furnir, ki je pomemben polizdelek za nadaljnjo obdelavo, uporaben je za embalažo (leseni zaboji) ali za lepljene elemente (vezane plošče).

Pogoji dela

Naš cilj v primarni predelavi lesa je povečati količinski, kakovostni in vrednostni izkoristek hlodovine. Podpiramo modernizacijo žagarskih obratov, ki bi povečali kapacitete proizvodnje. V obrate primarne proizvodnje lesa si želimo uvesti čim višje stopnje avtomatizacije z uporabo računalniške tehnologije, kar bi hkrati prispevalo k večji varnosti pri delu in izboljšanju pogojev dela.

Polizdelki

Z različnimi tehnološkimi postopki lahko izboljšamo osnovne lastnosti lesa in mu tako povečamo uporabno in tržno vrednost. Polizdelke delimo na kompozite primarne in sekundarne proizvodnje. Ti izdelki se uporabljajo v pohištveni industriji in kot konstrukcijski element. S takšno obdelavo lesa izboljšamo mehanske lastnosti lesa ter mu povečamo odpornost. Trudimo se vzpostaviti surovinsko samozadostnost pohištvene in gradbene industrije, zato spodbujamo tuje investicije v obstoječa podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo lesa. Cilj je omogočiti podjetjem, da bodo konkurenčna doma in v tujini.

Pohištvena industrija in novi proizvodi

Slovenska pohištvena industrija na leto proizvede več kot 100.000 spalnic in skoraj 300.000 jedilnic in dnevnih sob. Podpora proizvajalcem pohištva temelji na pospeševanju izvoza, saj si želimo, da bi na tuji trg izvozili vsaj polovico proizvedenih izdelkov. Prednost slovenske industrije je, da lahko proizvaja unikatne izdelke z višjo dodano vrednostjo.

V lesarstvu nastajajo novi proizvodi, ki so plod znanja in novih tehnologij. Ena izmed njih je nanoceluloza, ki velja za nov proizvod na področju lesarstva in kaže velik potencial uporabe.

Tudi farmacija že od nekdaj uporablja proizvode, pridobljene iz dreves. Nove tehnologije izluževanja snovi iz lesa so privedle do zamenjave umetno pridobljenih snovi z naravnimi sokovi in olji. Spodbujamo uporabo naravnih snovi, ki na uporabnika ugodno vplivajo brez stranskih učinkov.