Skoči do osrednje vsebine

Uspešnost lesarske verige je odvisna od prilagajanja vsake organizacije na zahteve kupcev in trende bivanja v prihodnjem obdobju. Za proizvodnjo in ponudbo kakovostnih izdelkov in storitev je nujno poznavanje in upoštevanje standardov in certifikatov. Prav tako je pomembno, da uporabnikom omogočimo varno uporabo v življenjski dobi izdelka.

Uspešnost

S spodbujanjem in delovanjem na področju promocije lesa in lesenih izdelkov je slovenska lesna veriga vstopila med evropsko elito v predelavi lesa. Merilo uspešnosti v organizacijah največkrat povezujemo s finančnim stanjem in velikostjo podjetja, a v lesarstvu ni vedno tako preprosto. Uspešnost podjetja se meri po kakovosti opravljenih storitev, dodani vrednosti na proizvodno enoto, zadovoljstvu zaposlenih, soudeležencev, kooperantov, dobaviteljev. Za doseganje ciljev uspešnosti je potrebno povezovanje skozi celotno lesarsko verigo, kar spodbujamo z različnimi dogodki in posveti, izobraževanji in skupinskimi sejemskimi udeležbami.

Ne glede na to, da ima Slovenija v evropskem merilu veliko lesne zaloge, je pomembno, da dosežemo čim boljši izkoristek materiala. Takšna proizvodnja predstavlja manj obremenjujoč vpliv na okolje in manjše stroške med predelavo samega lesa. Predelava ostankov v trajno uporabne izdelke prinaša organizaciji prednost pri dodani vrednosti na enoto vhodne surovine.

Potreba po standardih

Standardizacija in certifikacija ima v lesarstvu velik pomen, saj izboljša komunikacijo med organizacijami. Za konkurenčnost na svetovnem trgu in dolgoročno sodelovanje z domačimi in tujimi organizacijami sta upoštevanje in uporaba standardov in certifikatov nujna. Upoštevanje standardov nam narekuje tudi direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o splošni varnosti proizvodov.

Vloga države

Podpora pri pridobitvi certifikatov in standardov produktov ter storitve se izvajajo v obliki Vavčerjev, ki jih razpisujejo pristojne službe. Gre za sistem dodeljevanja spodbud manjših vrednosti. Vavčerje z različnimi vsebinami (naprimer zaščita intelektualne lastnine, certifikati kakovosti, krožno oziroma zeleno gospodarstvo) lahko podjetja najemajo skozi vso leto, njihova pridobitev in obravnava pa je hitra in enostavna. Podrobneje o vavčerjih.

Projekti, ki zahtevajo predložitev certifikatov in ustreznosti standardov so zelena javna naročila in vloge za pridobitev nepovratnih sredstev. V sodelovanju z Laboratorijem za preskušanje pohištva Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani, Zavodom za gradbeništvo in Slovenskim inštitutom za standardizacijo, oblikujemo, podeljujemo in sprejemamo standarde ter certifikate, ki so pomembni za uspešnost v poslovnem okolju.

Področja standardizacije

Pomembna področja standardizacije so:

  • standard za okrogel in žagani les,
  • standard za les, lesene izdelke in zaščito lesa,
  • standard za konstrukcije,
  • standard za pohištvo,
  • standard za stavbno pohištvo, 
  • standard za zunanja igrala in
  • standard za telovadno in gimnastično orodje. 
Primeri najpomembnejših standardov
5252 SIST DIN 4074-1: 2009 Razvrščanje lesa po trdnosti - 1. del: Žagani les iglavcev
5253 SIST DIN 4074-3: 2009 Razvrščanje lesa po trdnosti - 3. del: Naprave za podporo vizualnemu razvrščanju žaganega lesa - Zahteve in preskušanje
5254 SIST DIN 4074-5: 2009 Razvrščanje lesa po trdnosti - 5. del: Žagani les listavcev
5255 SIST DIN 4074-4: 2009 Razvrščanje lesa po trdnosti - 4. del: Potrdilo o ustreznosti naprav, ki podpirajo vizualno razvrščanje žaganega lesa
175008 SIST EN 844-1: 1998 Okrogli in žagani les - Terminologija - 1. del: Skupni splošni izrazi za okrogli in žagani les
175009 SIST EN 844-2: 1998 Okrogli in žagani les - Terminologija - 2. del: Splošni izrazi za okrogli les
175011 SIST EN 844-4: 2003 Okrogli in žagani les - Terminologija - 4. del: Izrazi za strukturo lesa
175012 SIST EN 844-5: 1998 Okrogli in žagani les - Terminologija - 5. del: Izrazi, povezani z merami okroglega lesa
175013 SIST EN 844-6: 2003 Okrogli in žagani les - Terminologija - 6. del: Izrazi za izmero žaganega lesa
175014 SIST EN 844-7: 2003 Okrogli in žagani les - Terminologija - 7. del: Izrazi za biološko zgradbo lesa
175015 SIST EN 844-8: 1999 Okrogli in žagani les - Terminologija - 8. del: Izrazi, povezani z značilnostmi okroglega lesa
175016 SIST EN 844-9: 2003 Okrogli in žagani les - Terminologija - 9. del: Izrazi za značilnosti žaganega lesa
175017 SIST EN 844-10: 2003 Okrogli in žagani les - Terminologija - 10. del: Izrazi za razbarvanost in napad gliv
175018 SIST EN 844-11: 2003 Okrogli in žagani les - Terminologija - 11. del: Izrazi za razgradnjo lesa zaradi insektov
175076 SIST EN 844-12: 2003 Okrogli in žagani les - Terminologija - 12. del: Dodatni izrazi in splošno kazalo