Skoči do osrednje vsebine

Uspešnost lesarske verige je odvisna od prilagajanja vsake organizacije na zahteve kupcev in trende bivanja v prihodnjem obdobju. Za proizvodnjo in ponudbo kakovostnih izdelkov in storitev je nujno poznavanje in upoštevanje standardov in certifikatov. Prav tako je pomembno, da uporabnikom omogočimo varno uporabo v življenjski dobi izdelka.

Uspešnost

S spodbujanjem in delovanjem na področju promocije lesa in lesenih izdelkov je slovenska lesna veriga vstopila med evropsko elito v predelavi lesa. Merilo uspešnosti v organizacijah največkrat povezujemo s finančnim stanjem in velikostjo podjetja, a v lesarstvu ni vedno tako preprosto. Uspešnost podjetja se meri po kakovosti opravljenih storitev, dodani vrednosti na proizvodno enoto, zadovoljstvu zaposlenih, soudeležencev, kooperantov, dobaviteljev. Za doseganje ciljev uspešnosti je potrebno povezovanje v celotni lesarski verigi, kar spodbujamo z različnimi dogodki in posveti, izobraževanji in skupinskimi sejemskimi udeležbami.

Ne glede na to, da ima Slovenija v evropskem merilu veliko lesne zaloge, je pomembno, da dosežemo čim boljši izkoristek materiala. Takšna proizvodnja omogoča manj obremenjujoč vpliv na okolje in manjše stroške med predelavo samega lesa. Predelava ostankov v trajno uporabne izdelke prinaša organizaciji prednost pri dodani vrednosti na enoto vhodne surovine.

Potreba po standardih

Standardizacija in certifikacija ima v lesarstvu velik pomen, saj izboljša komunikacijo med organizacijami. Za konkurenčnost na svetovnem trgu in dolgoročno sodelovanje z domačimi in tujimi organizacijami sta upoštevanje in uporaba standardov in certifikatov nujna. Upoštevanje standardov nam narekuje tudi direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o splošni varnosti proizvodov.

Vloga države

Podpora pri pridobitvi certifikatov in standardov produktov ter storitev se izvaja v obliki vavčerjev, ki jih razpisujejo pristojne službe. Gre za sistem dodeljevanja spodbud manjših vrednosti. Vavčerje z različnimi vsebinami (na primer zaščita intelektualne lastnine, certifikati kakovosti, krožno oziroma zeleno gospodarstvo) lahko podjetja najemajo čez vse leto, njihova pridobitev in obravnava pa je hitra in enostavna. Podrobneje o vavčerjih.

Projekti, ki zahtevajo predložitev certifikatov in ustreznosti standardov, so zelena javna naročila in vloge za pridobitev nepovratnih sredstev. V sodelovanju z Laboratorijem za preskušanje pohištva Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Zavodom za gradbeništvo in Slovenskim inštitutom za standardizacijo oblikujemo, podeljujemo in sprejemamo standarde ter certifikate, ki so pomembni za uspešnost v poslovnem okolju.

Področja standardizacije

Pomembna področja standardizacije so:

  • standard za okrogel in žagani les,
  • standard za les, lesene izdelke in zaščito lesa,
  • standard za konstrukcije,
  • standard za pohištvo,
  • standard za stavbno pohištvo, 
  • standard za zunanja igrala in
  • standard za telovadno in gimnastično orodje. 

Primeri najpomembnejših standardov

5252 SIST DIN 4074-1: 2009 Razvrščanje lesa po trdnosti – 1. del: Žagani les iglavcev
5253 SIST DIN 4074-3: 2009 Razvrščanje lesa po trdnosti – 3. del: Naprave za podporo vizualnemu razvrščanju žaganega lesa – Zahteve in preskušanje
5254 SIST DIN 4074-5: 2009 Razvrščanje lesa po trdnosti – 5. del: Žagani les listavcev
5255 SIST DIN 4074-4: 2009 Razvrščanje lesa po trdnosti – 4. del: Potrdilo o ustreznosti naprav, ki podpirajo vizualno razvrščanje žaganega lesa
175008 SIST EN 844-1: 1998 Okrogli in žagani les – Terminologija – 1. del: Skupni splošni izrazi za okrogli in žagani les
175009 SIST EN 844-2: 1998 Okrogli in žagani les – Terminologija – 2. del: Splošni izrazi za okrogli les
175011 SIST EN 844-4: 2003 Okrogli in žagani les – Terminologija – 4. del: Izrazi za strukturo lesa
175012 SIST EN 844-5: 1998 Okrogli in žagani les – Terminologija – 5. del: Izrazi, povezani z merami okroglega lesa
175013 SIST EN 844-6: 2003 Okrogli in žagani les – Terminologija – 6. del: Izrazi za izmero žaganega lesa
175014 SIST EN 844-7: 2003 Okrogli in žagani les – Terminologija – 7. del: Izrazi za biološko zgradbo lesa
175015 SIST EN 844-8: 1999 Okrogli in žagani les – Terminologija – 8. del: Izrazi, povezani z značilnostmi okroglega lesa
175016 SIST EN 844-9: 2003 Okrogli in žagani les – Terminologija – 9. del: Izrazi za značilnosti žaganega lesa
175017 SIST EN 844-10: 2003 Okrogli in žagani les – Terminologija – 10. del: Izrazi za razbarvanost in napad gliv
175018 SIST EN 844-11: 2003 Okrogli in žagani les – Terminologija – 11. del: Izrazi za razgradnjo lesa zaradi insektov
175076 SIST EN 844-12: 2003 Okrogli in žagani les – Terminologija – 12. del: Dodatni izrazi in splošno kazalo