Skoči do osrednje vsebine

15. razstava Čar lesa ponovno o prednosti in vsestranskosti lesa

Od 11. do 18. maja bo v Cankarjevem domu potekala razstava Čar lesa, ki letos že 15. leto zapored ozavešča širšo javnost o prednostih lesa in o vsestranskih možnostih njegove uporabe. Razstava, ki bo kasneje postavljena še na sedmih lokacijah po Sloveniji, že od njenih začetkov podpira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj z javno agencijo SPIRIT Slovenija.

Mag. Dejan Židan, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, je na otvoritvi razstave opisal trenutno stanje v lesni industriji: »Živimo v času optimizma na področju lesarstva, vendar nismo še tam, kjer bi radi bili.« Stanje na tem področju se že več let izboljšuje, povečala se je tudi dodana vrednost v panogi. Na ministrstvu so ponovno obudili delovno skupino gozd-les, ki združuje različne strokovnjake.  Skupina bo predlagala dodatne ukrepe za krepitev gozdno-lesne verige ter usmeritve za njen nadaljnji razvoj. »Glavno vprašanje je kako motivirati 400.000 lastnikov gozdov, ki se ne ukvarjajo s svojim gozdom v zadostni meri. Pretirana prirast, ki se ne obvlada, ne pomaga okoljskim ciljem,« je opozoril državni sekretar. Z zadnjim razpisom je ministrstvo zagnalo 85 milijonski investicijski cikel v lesni panogi, pripravljajo pa že naslednjega.

Letos je komisija med 64 prijavitelji in 205 prijavljenimi izdelki za uvrstitev na razstavo izbrala 49 prijaviteljev s 132 izdelki. Razstava predstavlja različne možnosti uporabe lesa: od funkcionalnih predmetov do okrasnih kosov, od tradicionalnih oblik do sodobnih stilov. Zaradi neponovljivosti strukture in barve lesa je vsak izdelek unikaten, vsak izdelek pa je tudi označeni s podatkom o količini CO2, ki jo izdelek prispeva k znižanju le-tega v ozračju, kar kaže na okoljsko prijaznost materiala.

Rok Capl, vršilec dolžnosti direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija je navedel aktivnosti, ki jih za ozaveščanje o prednostih lesa med širšo javnostjo izvaja agencija: »Javnosti želimo prikazati, da imamo v Sloveniji kakovosten les, ki je vsestransko uporaben ter da Slovenci na podlagi bogate tradicije pospešeno razvijamo tudi najnovejše pristope in tehnologije obdelave lesa«. Za ta namen so zagnali kampanjo »Uporabimo slovenski les«, posebej za promocijo poklicev pa odprli še TikTok profil, s katerim želijo dvigniti ugled poklica lesarja, ki je še vedno med deficitarnimi.

Udeležence otvoritve je nagovorila prof. dr. Marina Pintar, dekanja Biotehniške fakultete: »Lesna industrija nam predstavlja možnosti za prestrukturiranje v energetsko varčno in okolju prijazno biogospodarstvo ter manjšo surovinsko odvisnost od tujine«. Kot dobro zamisel je izpostavila lesne centre, ki bi poskrbeli za regionalni razvoj, nova delovna mesta v manjših krajih in zmanjšanje prometa iz naslova dnevnih migracij. »Potrebujemo strokovnjake za tehnološki napredek in za uvajanje novih dognanj in izsledkov raziskav v prakso, strokovnjake, ki bodo sposobni odgovoriti na izzive sodobnega časa, in tu je vloga fakultete«, je še povedala.

Roman Medved, direktor podjetja Mizarstvo BIOLES je nato predstavil poslovno zgodbo, kako se je podjetje iz skromnih začetkov prodaje drv in lesnega oglja razvilo v podjetje, ki proizvaja končne izdelke z visoko dodano vrednostjo in ustvarja nova delovna mesta: »Ugotovili smo, da moramo hlod oplemenititi«. Za investicijo v mizarsko delavnico s katero so začeli izdelovati nove produkte so dobili sofinanciranje s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. »Danes proizvajamo končne izdelke z visoko dodano vrednostjo, mize, postelje, vrtno pohištvo iz masivnega lesa, pridobivamo najboljšo surovino z lokalnega gozda in zaposlujemo ljudi iz lokalnega okolja«, je zaključil. 

Nekaj besed je spregovoril tudi prof. dr. Franc Pohleven, pobudnik in organizator razstav Čar lesa: »Les mi predstavlja čisti zrak, čisto vodo, neoporečno prst, zdrava delovna mesta; to pa nam les omogoča samo, če ga predelamo v končne izdelke. Prednost lesa je, da ga lahko v izdelke predelamo z malo energije in malo vpliva na okolje«. Razstavo bodo spremljale izobraževalne delavnice za otroke. Poudaril je, da je letos na razstavi veliko več pohištveni izdelkov kot prej, prisotni pa so tudi izdelki oblikovalca Oskarja Kogoja, ki je sodeloval že pri prvi razstavi Čar lesa leta 2009.

Razstava bo v Cankarjevem domu na ogled do 18. maja, nato bo do konca leta postavljena še na sedmih drugih lokacijah po Sloveniji:

  • Arboretum, Volčji Potok: od 19. maja do 2. junija 2023,
  • Osnovna šola, Občina Sodražica: od 2. junija do 3. julija 2023,
  • Grošljeva galerija, Prevalje: od 3. julija do 31. julija 2023,
  • Paviljon Expano, Murska Sobota: od 31. julija do 1. septembra 2023,
  • Dvorec Strmol, Rogatec: od 1. septembra do 2. oktobra 2023,
  • MOS, Celje: od 12. septembra do 17. septembra 2023,
  • Čebelarski muzej, Radovljica: od 2. oktobra do 30. oktobra 2023.