Skoči do osrednje vsebine

Lesno predelovalna industrija ponuja številne karierne priložnosti

Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport z Javno agencijo SPIRIT Slovenija izvajamo številne promocijske aktivnosti za uporabo lesa. Kljub temu, da v panogi obstajajo odlične možnosti zaposlitve in nadaljevanja kariere za vse, ki radi delajo z lesom, pa se panoga srečuje s pomanjkanjem kadra. Da bi mlade opozorili na te poklice, smo začeli z aktivnostim namenjenim dijakom in študentom.

Preko agencije SPIRIT smo zagnali kampanjo na družbenem omrežju TikTok, ki ji bo letos sledila kampanja na YouTube. Pripravili bomo tudi dokumentarni film o lesarskih poklicih ter različne interaktivne izobraževalne delavnice na temo lesa v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Decembra 2022 smo odprli profil na družbenem omrežju Tik Tok z imenom Pr Lesar, na katerem objavljajo promocijske videe, s katerimi poskušajo mladim na zanimiv način predstaviti lesarski poklic in jih navdušiti za izobraževanje v tej smeri. Kampanja na Tik Tok se bo letos nadaljevala tudi z oglaševanjem na učnih pripomočkih za motiviranje učencev 9. razreda osnovne šole za šolanje na srednjih lesarskih šolah. Pridružila se ji bo tudi še kampanja s podobnim ciljem na You Tube kanalu, ki bo namenjena predvsem tistim, ki se želijo z lesom ukvarjati v prostem času ter starejšim, ki se želijo prekvalificirati.

Ker so lesarski poklici (mizar, tesar in tapetnik) umeščeni med deficitarne poklice, so dijaki, ki se izobražujejo na teh smereh, upravičeni do štipendije za celotno obdobje izobraževanja. Prejemanje štipendije za deficitarne poklice, ki v letošnjem letu znaša 107,42 evrov mesečno, ne vpliva na višino otroškega dodatka niti na dohodnino staršev prejemnika, združljiva pa je tudi z državno štipendijo. Na strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je na voljo več informacij o štipendijah za deficitarne poklice.

Vse več pozornosti namenjamo sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi institucijami, saj želimo mladim les približati kot raznolik, kakovosten in obnovljiv naraven material prihodnosti, predstaviti njegove lastnosti in promovirati možnosti njegove široke uporabe. Hkrati pa jim prikazati vso pestrost poklicev v lesarstvu in dvigniti ugled poklica lesarja.

Potrebe delodajalcev po lesarskih kadrih, se je v zadnjem desetletju povečalo. »Povprašujejo po različnih profilih: od oblikovalcev lesa, mizarjev, tapetnikov, lesarskih tehnikov in tudi inženirjev lesarstva. Posebno iskani so samoiniciativni in podjetniško usmerjeni kadri ter tisti s kompetencami za upravljanje z zahtevnimi tehnologijami, kot so sodobni CNC stroji in razni specializirani računalniški programi, ki se uporabljajo v lesarski industriji,« pravijo na Srednji šoli za lesarstvo v Šolskem centru Škofja loka.

Na strani Agencije SPIRIT preberite več informacij o številnih kariernih priložnostih, ki jih ponuja lesno predelovalna industrija.