Skoči do osrednje vsebine

Storitve

Prilagodite izpis
Ponastavi
Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za obrambo
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za finance
Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Ministrstvo za finance
Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Urad Republike Slovenije za kemikalije
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve
Iskalnik