Skoči do osrednje vsebine

Programi usposabljanja strokovnih delavcev in programi prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu

Cilj stalnega strokovnega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev je zagotavljanje strokovne usposobljenosti za samostojno izvajanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu.

V skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, lahko storitve stalnega strokovnega usposabljanja na področju varnosti in zdravja pri delu izvajajo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki.

Programi stalnega strokovnega usposabljanja morajo vsebovati vsaj enega od naslednjih programskih sklopov:

-  delovno okolje, sredstva za delo in druge strokovne naloge,

- naloge izvajalca medicine dela,

-  promocijo zdravja,

-  aktualno kampanjo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.

Programi prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev trajajo vsaj 16 ur in zajemajo zlasti naslednje programske sklope:

-       pregled predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu,

-       ocenjevanje tveganja,

-       informiranje delavcev,

-       usposabljanje delavcev za varnost in zdravje pri delu,

-       prijave in vodenje dokumentacije,

-       promocijo zdravja,

-      preprečevanje psihosocialnih tveganj in

-       sodelovanje z izvajalcem medicine dela.

Programe stalnega strokovnega usposabljanja in prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev je potrebno poslati v potrditev in točkovanje na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Programi usposabljanja, ki jih v tem trenutku ponujajo izvajalci