GOV.SI

Razstave Arhiva Republike Slovenije

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Arhivsko gradivo, od srednjeveških pergamentnih listin, rokopisnih kodeksov, spisovnega in katastrskega gradiva, načrtov, zemljevidov, zapuščin, fotografij in filmov do sodobnih digitalnih zapisov na različnih medijih, predstavlja nenadomestljivo pričevanje o preteklih dogodkih in je pomemben del naše kulturne dediščine ter nacionalnega spomina. Kot varuh te zakladnice spomina Arhiv Republike Slovenije pripravlja razstave, ki so namenjene popularizaciji slovenske arhivske dediščine. Prisotne so tako v fizičnem kot virtualnem svetu.

Arhivi kot zakladnice spomina

V zadnjih dveh desetletjih so se zvrstile številne izjemno zanimive razstave, ki so obeležile prelomnice v zgodovini slovenskega naroda, predstavile v skrivnosti zavito prostozidarsko ložo, ali pa arhive kot zakladnice spomina. Vselej pa so te razstave predstavile jagodni izbor najlepših in najpomembnejših dokumentov, ki jih v svojih fondih in zbirkah hrani osrednji slovenski državni arhiv.

Kot prelomne so se v anale Arhiva Republike Slovenije v zadnjih dveh desetletjih zapisale naslednje razstave:

 • Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije – 50 let (1968–2018) (2018)
 • Skrivnost lože. Prostozidarstvo na Slovenskem (2017)
 • 60 let Centra za konserviranje in restavriranje (2016)
 • Zapisano ostane. 70 let Arhiva RS (2015)
 • Arhivi – zakladnice spomina (2014)
 • Davorin Jenko (1835–1914) – življenje in delo ob stoletnici smrti (2014)
 • Milijon 289 tisoč 369 za samostojno Slovenije (2010)
 • »Ko je umrl moj oče«, risbe in pričevanja otrok iz italijanskih koncentracijskih taborišč na vzhodni meji (1942–1943) (2010)
 • Kranjski deželni privilegiji 1338–1736 (2008)
 • Slovenska mesta skozi čas (2003)
 • Od sanj do resničnosti: razvoj slovenske državnosti (2001)
 • Žiga Herberstein, odkritelj Rusije: 16. stoletje v Rusiji in slovenskih deželah (2000)

To je le skromen izbor bogate razstavne dejavnosti osrednjega slovenskega državnega arhiva. Več o naših preteklih razstavah lahko preberete v našem spletnem arhivu.

Razstave v virtualnem svetu

Bogato razstavno dejavnost osrednjega slovenskega državnega arhiva od januarja 2011 dopolnjujejo tudi s spletno rubriko Arhivalija mesecaNamenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva v virtualnem svetu. Predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani.

Arhivalijo meseca smo v sistemu Cobiss registrirali kot elektronski vir – periodično publikacijo oziroma časopis. Od novembra 2011 pripravljamo poleg slovenske tudi angleško verzijo.

Hkrati z objavo v spletni rubriki arhivalijo meseca (praviloma) v izvirniku razstavljamo tudi v preddverju arhivske čitalnice v baročni Gruberjevi palači, zato si izbor slovenske arhivske zapuščine lahko ogledate tudi v živo.

Posebno doživetje pa ponuja Virtualna razstava Arhivi – zakladnice spomina, ki je v sliki in besedi ovekovečila prelomno razstavo desetih slovenskih arhivov in omogoča interaktiven sprehod po prostoru in času, po zakladnicah spomina. Za dokumentiranje in prostorsko vizualizacijo celotne razstave je v sodelovanju z Andrejem Naredom poskrbel Boštjan Burger 

Verjamemo, da bomo širši javnosti z našo razstavno dejavnostjo tudi na tak način odprli pogled na naše delo, predvsem pa postopoma v sliki in besedi sestavili svojevrsten mozaik iz naših fondov in zbirk.