Skoči do osrednje vsebine

Razstave Arhiva Republike Slovenije

Arhivsko gradivo, od srednjeveških pergamentnih listin, rokopisnih kodeksov, spisovnega in katastrskega gradiva, načrtov, zemljevidov, zapuščin, fotografij in filmov do sodobnih digitalnih zapisov na različnih medijih, predstavlja nenadomestljivo pričevanje o preteklih dogodkih in je pomemben del naše kulturne dediščine ter nacionalnega spomina. Kot varuh te zakladnice spomina Arhiv Republike Slovenije pripravlja razstave, ki so namenjene popularizaciji slovenske arhivske dediščine. Prisotne so tako v fizičnem kot virtualnem svetu.

Arhivi kot zakladnice spomina

V zadnjih dveh desetletjih so se zvrstile številne izjemno zanimive razstave, ki so obeležile prelomnice v zgodovini slovenskega naroda, predstavile v skrivnosti zavito prostozidarsko ložo, ali pa arhive kot zakladnice spomina. Vselej pa so te razstave predstavile jagodni izbor najlepših in najpomembnejših dokumentov, ki jih v svojih fondih in zbirkah hrani osrednji slovenski državni arhiv.

Kot prelomne so se v anale Arhiva Republike Slovenije v zadnjih dveh desetletjih zapisale naslednje razstave:

 • Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije – 50 let (1968–2018) (2018)
 • Skrivnost lože. Prostozidarstvo na Slovenskem (2017)
 • 60 let Centra za konserviranje in restavriranje (2016)
 • Zapisano ostane. 70 let Arhiva RS (2015)
 • Arhivi – zakladnice spomina (2014)
 • Davorin Jenko (1835–1914) – življenje in delo ob stoletnici smrti (2014)
 • Milijon 289 tisoč 369 za samostojno Slovenije (2010)
 • »Ko je umrl moj oče«, risbe in pričevanja otrok iz italijanskih koncentracijskih taborišč na vzhodni meji (1942–1943) (2010)
 • Kranjski deželni privilegiji 1338–1736 (2008)
 • Slovenska mesta skozi čas (2003)
 • Od sanj do resničnosti: razvoj slovenske državnosti (2001)
 • Žiga Herberstein, odkritelj Rusije: 16. stoletje v Rusiji in slovenskih deželah (2000)

To je le skromen izbor bogate razstavne dejavnosti osrednjega slovenskega državnega arhiva. Več o naših preteklih razstavah lahko preberete v našem spletnem arhivu.

Razstave v virtualnem svetu

Bogato razstavno dejavnost osrednjega slovenskega državnega arhiva od januarja 2011 dopolnjujejo tudi s spletno rubriko Arhivalija meseca. Namenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva v virtualnem svetu. Predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani.

Arhivalijo meseca smo v sistemu Cobiss registrirali kot elektronski vir – periodično publikacijo oziroma časopis. Od novembra 2011 pripravljamo poleg slovenske tudi angleško verzijo.

Hkrati z objavo v spletni rubriki arhivalijo meseca (praviloma) v izvirniku razstavljamo tudi v preddverju arhivske čitalnice v baročni Gruberjevi palači, zato si izbor slovenske arhivske zapuščine lahko ogledate tudi v živo.

Verjamemo, da bomo širši javnosti z našo razstavno dejavnostjo odprli pogled na naše delo, predvsem pa postopoma v sliki in besedi sestavili svojevrsten mozaik iz naših fondov in zbirk. Nekatere razstave so dostopne tudi v spletni različici. Posebno doživetje ponuja Virtualna razstava Arhivi – zakladnice spomina, ki je v sliki in besedi ovekovečila prelomno razstavo desetih slovenskih arhivov in omogoča interaktiven sprehod po prostoru in času, po zakladnicah spomina. Za dokumentiranje in prostorsko vizualizacijo celotne razstave je v sodelovanju z Andrejem Naredom poskrbel Boštjan Burger 

 • Arhivalija meseca

  Spletno rubriko Arhivalija meseca v Arhivu Republike Slovenije pripravljamo od januarja 2011. Namenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva. Predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani z raznimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi in še mnogo več.

 • Arhivi - zakladnice spomina

  Jagodni izbor najlepših in najpomembnejših dokumentov ter hkrati prerez ohranjenega arhivskega gradiva, ki razodeva vse pomembnejše zvrsti arhivskega gradiva, prelomne dogodke, pomembne procese in znane osebnosti širšega slovenskega prostora, vas vabi v zakladnice spomina.

 • Virtualni sprehod po razstavi Arhivi – zakladnice spomina

  Virtualna razstava Arhivi – zakladnice spomina je v sliki in besedi ovekovečila prelomno razstavo desetih slovenskih arhivov in omogoča interaktiven sprehod po prostoru in času, po zakladnicah spomina.

 • Milijon 289 tisoč 369 za samostojno Slovenijo

  Na svetu je le malo narodov, ki so si na tako demokratičen in predvsem miroljuben način izborili samostojnost in neodvisnost. V Sloveniji se je za samostojno in neodvisno državo na plebiscitu 1990 izreklo milijon 289 tisoč 369 ljudi. Arhiv, ki je varuh arhivskega gradiva, ki priča o teh prelomnih dogodkih, je plebiscitu posvetil dve razstavi. 

 • 70. obletnica Schumanove deklaracije

  Razstava "Evropa in Evropejci 1950–2020" preko dokumentov, fotografij in zapisov razkriva pomembnost Schumanove deklaracije za zgodovino evropskega povezovanja in spodbuja k razmišljanju o njenem pomenu v današnji Evropi in njeni prihodnosti. 

 • Razstava »Štipendijske ustanove v gradivu Arhiva Republike Slovenije do 1918"

  Razstava »Štipendijske ustanove v gradivu Arhiva Republike Slovenije do razpada Avstro-Ogrske leta 1918« odstira pogled v bogato arhivsko gradivo, ki ga o štipendijskih ustanovah v svojih fondih in zbirkah hrani Arhiv Republike Slovenije.

Iskalnik