Skoči do osrednje vsebine

Razstava "Spomin Slovenije. Slovenska nacionalna lista – UNESCO Spomin sveta"

V parku pred Gruberjevo palačo v Ljubljani bo do konca septembra 2024 na ogled razstava »Spomin Slovenije. Slovenska nacionalna lista – UNESCO Spomin sveta«. Arhiv Republike Slovenije v sodelovanju z Nacionalnim odborom UNESCO za program Spomin sveta postavlja na ogled razstavo o nacionalni listi Spomin sveta.
Nemški jezik. Pismo je v celoti napisano s Trubarjevo roko.

Pismo Primoža Trubarja deželnim stanovom Kranjske, med drugim o tem, da se je na njihovo pobudo odločil vrniti v Ljubljano. Tübingen, 26. januar 1561. SI AS 2, šk. 89, fasc. 54/3, sn. 1, str. 393. | Avtor: Arhiv Republike Slovenije

Neprecenljiva kulturna dediščina

V letu 2022 je bil slovenski javnosti prvič predstavljen slovenski nacionalni register s prvimi desetimi vpisi, ki se bo z novimi vpisi na nacionalni ravni dopolnjeval vsako tretje leto. Predstavljene enote, ki smo jih izbrali, simbolično prikazujejo nekatere najpomembnejše mejnike in dejavnike razvoja slovenske kulture ter naroda začenši s prvim zapisom slovenske pisane besede, hranjenim na slovenskih tleh (Stiški rokopis, okoli leta 1428). Sledijo mu ena najpomembnejših plemiških rodbin na Slovenskem (Listine grofov Celjskih), nato prvi mestni statut v notranjosti slovenskega teritorija (Statut mesta Ptuja, 1513) ter najznamenitejša in najstarejša geografska upodobitev pri nas (Piranski kodeks, Pietro Coppo, 1524–1526). Med pomembnejše dokaze zavedanja slovenske narodne identitete sodijo tudi dela protestantskih piscev od Dalmatinovega prevoda svetega pisma (1584) do zapisov o njihovi ustvarjalnosti (Trubarjeva pisma in pisma drugih protestantskih piscev, 16. stoletje).

Pomemben pečat je v zavesti naroda vsekakor pustil pesnik France Prešeren, katerega glavni del zapuščine se danes hrani v zbirki 'Prešerniana', med večje sklope odlično ohranjene pisne dediščine pa sodi še celotna, vsebinsko bogata Knjižnica Frančiškanskega samostana v Novem mestu (1469–1800, z množico inkunabul, kodeksov in drugih gradiv različnih znanosti). Kot edinstven primerek je na enem od panojev pred Arhivom Republike Slovenije predstavljen malo poznan Flyserjev herbarij (iz leta 1696), ki prikazuje razvoj botanike in začetke naravoslovnega udejstvovanja v 17. stoletju pri nas, pomensko zelo močan opomin na grozote druge svetovne vojne pa predstavlja zadnji in najmlajši izbran pisni dokument (Kobetov 'Taboriščni tarok' iz leta 1945), ki v skladu z UNESCOVIMI načeli miru sporoča tudi, da naj se vojna grozodejstva ne ponovijo.