Skoči do osrednje vsebine

Arhivsko gradivo, od srednjeveških pergamentnih listin, rokopisnih kodeksov, spisovnega in katastrskega gradiva, načrtov, zemljevidov, zapuščin, fotografij in filmov do sodobnih digitalnih zapisov na različnih medijih, predstavlja nenadomestljivo pričevanje o preteklih dogodkih in je pomemben del naše kulturne dediščine ter nacionalnega spomina. Kot varuh te zakladnice spomina Arhiv Republike Slovenije pripravlja razstave, ki so namenjene popularizaciji slovenske arhivske dediščine. Prisotne so tako v fizičnem kot virtualnem svetu.

Arhivi kot zakladnice spomina

V zadnjih dveh desetletjih so se zvrstile številne izjemno zanimive razstave, ki so obeležile prelomnice v zgodovini slovenskega naroda, predstavile v skrivnosti zavito prostozidarsko ložo, ali pa arhive kot zakladnice spomina. Vselej pa so te razstave predstavile jagodni izbor najlepših in najpomembnejših dokumentov, ki jih v svojih fondih in zbirkah hrani osrednji slovenski državni arhiv.

Kot prelomne so se v anale Arhiva Republike Slovenije v zadnjih dveh desetletjih zapisale naslednje razstave:

 • Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije – 50 let (1968–2018) (2018)
 • Skrivnost lože. Prostozidarstvo na Slovenskem (2017)
 • 60 let Centra za konserviranje in restavriranje (2016)
 • Zapisano ostane. 70 let Arhiva RS (2015)
 • Arhivi – zakladnice spomina (2014)
 • Davorin Jenko (1835–1914) – življenje in delo ob stoletnici smrti (2014)
 • Milijon 289 tisoč 369 za samostojno Slovenije (2010)
 • »Ko je umrl moj oče«, risbe in pričevanja otrok iz italijanskih koncentracijskih taborišč na vzhodni meji (1942–1943) (2010)
 • Kranjski deželni privilegiji 1338–1736 (2008)
 • Slovenska mesta skozi čas (2003)
 • Od sanj do resničnosti: razvoj slovenske državnosti (2001)
 • Žiga Herberstein, odkritelj Rusije: 16. stoletje v Rusiji in slovenskih deželah (2000)

To je le skromen izbor bogate razstavne dejavnosti osrednjega slovenskega državnega arhiva. Več o naših preteklih razstavah lahko preberete v našem spletnem arhivu.

Razstave v virtualnem svetu

Bogato razstavno dejavnost osrednjega slovenskega državnega arhiva od januarja 2011 dopolnjujejo tudi s spletno rubriko Arhivalija meseca. Namenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva v virtualnem svetu. Predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani.

Arhivalijo meseca smo v sistemu Cobiss registrirali kot elektronski vir – periodično publikacijo oziroma časopis. Od novembra 2011 pripravljamo poleg slovenske tudi angleško verzijo.

Hkrati z objavo v spletni rubriki arhivalijo meseca (praviloma) v izvirniku razstavljamo tudi v preddverju arhivske čitalnice v baročni Gruberjevi palači, zato si izbor slovenske arhivske zapuščine lahko ogledate tudi v živo.

Verjamemo, da bomo širši javnosti z našo razstavno dejavnostjo odprli pogled na naše delo, predvsem pa postopoma v sliki in besedi sestavili svojevrsten mozaik iz naših fondov in zbirk. Nekatere razstave so dostopne tudi v spletni različici. Posebno doživetje ponuja Virtualna razstava Arhivi – zakladnice spomina, ki je v sliki in besedi ovekovečila prelomno razstavo desetih slovenskih arhivov in omogoča interaktiven sprehod po prostoru in času, po zakladnicah spomina. Za dokumentiranje in prostorsko vizualizacijo celotne razstave je v sodelovanju z Andrejem Naredom poskrbel Boštjan Burger 

 • Arhivalija meseca

  Spletno rubriko Arhivalija meseca v Arhivu Republike Slovenije pripravljamo od januarja 2011. Namenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva. Predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani z raznimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi in še mnogo več.

 • Arhivi - zakladnice spomina

  Jagodni izbor najlepših in najpomembnejših dokumentov ter hkrati prerez ohranjenega arhivskega gradiva, ki razodeva vse pomembnejše zvrsti arhivskega gradiva, prelomne dogodke, pomembne procese in znane osebnosti širšega slovenskega prostora, vas vabi v zakladnice spomina.

 • Virtualni sprehod po razstavi Arhivi – zakladnice spomina

  Virtualna razstava Arhivi – zakladnice spomina je v sliki in besedi ovekovečila prelomno razstavo desetih slovenskih arhivov in omogoča interaktiven sprehod po prostoru in času, po zakladnicah spomina.

 • Milijon 289 tisoč 369 za samostojno Slovenijo

  Na svetu je le malo narodov, ki so si na tako demokratičen in predvsem miroljuben način izborili samostojnost in neodvisnost. V Sloveniji se je za samostojno in neodvisno državo na plebiscitu 1990 izreklo milijon 289 tisoč 369 ljudi. Arhiv, ki je varuh arhivskega gradiva, ki priča o teh prelomnih dogodkih, je plebiscitu posvetil dve razstavi. 

 • 70. obletnica Schumanove deklaracije

  Razstava "Evropa in Evropejci 1950–2020" preko dokumentov, fotografij in zapisov razkriva pomembnost Schumanove deklaracije za zgodovino evropskega povezovanja in spodbuja k razmišljanju o njenem pomenu v današnji Evropi in njeni prihodnosti. 

 • Razstava »Štipendijske ustanove v gradivu Arhiva Republike Slovenije do 1918"

  Razstava »Štipendijske ustanove v gradivu Arhiva Republike Slovenije do razpada Avstro-Ogrske leta 1918« odstira pogled v bogato arhivsko gradivo, ki ga o štipendijskih ustanovah v svojih fondih in zbirkah hrani Arhiv Republike Slovenije.

 • »Slovenci, za zmiraj gre!«

  Razstava »Slovenci, za zmiraj gre!« prikazuje celoten lok dogodkov vse od razpada avstro-ogrske monarhije do 10. 10. 1920. Je prikaz prevratne dobe, časa, ko se zgodovina »zgosti« in posamezne napačne odločitve ali zamujene priložnosti nepovratno vplivajo na usodo množic. Razstavo sta pripravila Arhiv Republike Slovenije in Pokrajinski arhiv Maribor v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije in Narodnim muzejem Slovenije. 

 • Virtualni sprehod po razstavi »Slovenci, za zmiraj gre!«

  Virtualni sprehod po razstavi »Slovenci, za zmiraj gre!«, ki je nastala ob 100. obletnici koroškega plebiscita. Doživite razstavo v Narodnem muzeju Slovenije v sliki in besedi kar iz domačega fotelja.

 • Zbrali smo pogum - spletna razstava

  Zbrali smo pogum - Ob 30. obletnici samostojne Slovenije

  Z namenom obeleževanja 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije, so se tri institucije - Arhiv Republike Slovenije, Park vojaške zgodovine in Zavod Republike Slovenije za šolstvo povezale in pripravile skupen pedagoško zgodovinski projekt, prvenstveno namenjen šolarjem in dijakom. V sklopu projekta, poimenovanega Zbrali smo pogum, smo pripravili spletno razstavo o dogajanju v času osamosvajanja Slovenije in vojne, ki je sledila; tri krajše izobraževalne filme z enako tematiko in pripadajoče e-učno gradivo. Rdeča nit celotnega projekta je pogum, ki smo ga pokazali v času osamosvajanja in dokazali v času zmagovite vojne. Naj bo spomin na te dogodke večen.

 • "Moj konjiček je fotografija"

  Skozi fotografski objektiv Bojana Adamiča

  Razstava z naslovom Moj konjiček je fotografija predstavlja izbor fotografij Bojana Adamiča iz Zbirke diapozitivov Bojana Adamiča, v kateri je kar 1556 diapozitivov iz obdobja 1960–1985. Diapozitive je arhivu leta 2020 podarila gospa Alenka Adamič. 

 • Zapuščina izginulih slovenskih gradov v gradivu Arhiva Republike Slovenije

  Razstava Zapuščina izginulih slovenskih gradov prikazuje zgodbo osmih izginulih slovenskih gradov skozi arhivsko gradivo Arhiva Republike Slovenije.

 • Sledi mojstra Plečnika v Arhivu Republike Slovenije

  Razstava na desetih panojih predstavlja arhivsko gradivo Plečnikovih gradenj v Ljubljani, ki ga hranimo v Arhivu Republike Slovenije.

 • Ko so nam zvezde naklonjene - Zgodovina jezuitskega kolegija v Ljubljani

  Razstava na desetih panojih predstavlja zgodovino jezuitskega kolegija v Ljubljani.

 • Ferdinand Avguštin Hallerstein in njegov spomenik

  Ob 320. obletnici rojstva Ferdinanda Avguština Hallersteina in 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Kitajsko in Slovenijo na ogled postavljamo dve razstavi posvečeni velikemu jezuitu slovenskega rodu.