Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni dan arhivov 2020 - 70. obletnica Schumanove deklaracije

Ob letošnjem Mednarodnem dnevu arhivov se Arhiv Republike Slovenije pridružuje spletnim predstavitvam in spletnim razstavam, ki v tem neobičajnem času nadomeščajo naše kulturne dogodke. Na ogled postavljamo razstavo "Evropa in Evropejci 1950–2020", ki obeležuje 70. obletnico nastanka Schumanove deklaracije.

Robert Schuman in Jean Monnet med sejo parlamentarne skuščine v Strasbourgu (Francija), 1958.

Robert Schuman in Jean Monnet med sejo parlamentarne skuščine v Strasbourgu (Francija), 1958. HEAU, JP 312. | Avtor Historical Archives EU

Mednarodni dan arhivov 2020

Arhivi po vsem svetu od leta 2008 9. junija proslavljamo Mednarodni dan arhivov in s tem opozarjamo na pomen arhivov in arhivskega gradiva. S tem se spominjamo ustanovitve Mednarodna arhivskega sveta (ICA, International Council on Archives), ki je bil na pobudo UNESCA ustanovljen 9. junija 1948 v Parizu. Ta mednarodna nevladna organizacija s sedežem v Parizu združuje arhive in arhivske institucije po vsem svetu: nacionalne in regionalne arhive, in tudi arhivska strokovna združenja. Organizacija združuje okrog 1400 članov iz 199 držav in ima pri UNESCU posvetovalni status.

Mednarodni arhivski svet je na skupščini v Oslu leta 2010 sprejel Splošno deklaracijo o arhivih, s katero opozarja na pomen arhivov v družbi. Deklaracijo je leto kasneje potrdila tudi Generalna skupščina UNESCA in je prevedena v slovenski jezik.

70. obletnica Schumanove deklaracije

V letošnjem letu Mednarodni dan arhivov posvečamo zgodovinski prelomnici pri nastanku Evropske unije – 70. obletnici Schumanove deklaracije. Na predlog francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana in z vizijo industrialca Jeana Monneta je 9. maja 1950 nastal dokument o skupni francosko-nemški proizvodnji premoga in jekla. Skupni trg za premog in jeklo bi bil v pomoč evropskim gospodarstvom, ki so bila po vojni na kolenih. Schumanova deklaracija je v sprožila proces evropske integracije in v manj kot 70 letih se je oblikovala Evropska unija s 27 članicami.

Arhiv Republike Slovenije na Mednarodni dan arhivov praviloma gosti različne razstave slovenskih ali evropskih arhivskih institucij. Ob letošnjem mednarodnem dnevu arhivov se pridružuje spletnim predstavitvam in spletnim razstavam, ki v tem neobičajnem času nadomeščajo naše kulturne dogodke. Na ogled postavljamo spletno razstavo, ki obeležuje 70. obletnico nastanka Schumanove deklaracije.

Razstava "Evropa in Evropejci 1950-2020"

Razstavo z naslovom Evropa in Evropejci 1950–2020 je pripravil Zgodovinski arhiv Evropske Unije v Firencah, ki deluje v sklopu tamkajšnjega Inštituta Evropske univerze (European University Institute). Razstava je bila prevedena v več jezikov, med drugim tudi v slovenskega.

Razstava dokumentov, fotografij in zapisov je namenjena ozaveščanju o pomembnosti Schumanove deklaracije za zgodovino evropskega povezovanja in spodbuja k razmišljanju o njenem pomenu v današnji Evropi in njeni prihodnosti. Prvi del je razdeljen na pet tematskih sklopov, katerih vodilo so ključna gesla Schumanove deklaracije: mir, solidarnost, združevanje, odprtost in sodelovanje. Drugi del omogoča stik s posamezniki, ki so bili vključeni v proces evropskega povezovanja ali so kako drugače povezani z njim. Predstavlja njihov vpogled na to, kaj pomeni biti Evropejec danes in kaj je to pomenilo v preteklosti.

Upamo, da bomo jeseni razstavo lahko tudi fizično postavili v arhivu in bo kot »potujoča« razstava obiskovala arhivske in druge kulturne ustanove v Sloveniji.

 • Uvod

  Schumanova deklaracija kot prelomnica v zgodovini Evrope. 

 • Prvi del razstave

  Pet tematskih sklopov, katerih vodilo so ključna gesla Schumanove deklaracije – mir, solidarnost, združevanje, odprtost in sodelovanje.

 • Drugi del razstave

  Kaj pomeni biti Evropejec danes in kaj je to pomenilo v preteklosti?

 • Zaključek

  Kaj EU pomeni za vas?

Iskalnik