Skoči do osrednje vsebine

Razstava »Štipendijske ustanove v gradivu Arhiva Republike Slovenije do razpada Avstro-Ogrske leta 1918« na spletu

Razstava »Štipendijske ustanove v gradivu Arhiva Republike Slovenije do razpada Avstro-Ogrske leta 1918« odstira pogled v bogato arhivsko gradivo, ki ga o štipendijskih ustanovah v svojih fondih in zbirkah hrani Arhiv Republike Slovenije.

Laurentius de Voltolina, predavanje na univerzi, 14. stoletje.

Laurentius de Voltolina, predavanje na univerzi, 14. stoletje. | Avtor: Arhiv Republike Slovenije

Štipendijske ustanove v gradivu Arhiva Republike Slovenije do razpada Avstro-Ogrske leta 1918

Gmotno podpiranje šolajočih, ki jim izobraževanje sicer ne bi bilo dostopno, ima na Slovenskem globoke korenine. Ob podpori štipendij so se lahko šolali številni izobraženci, ki so pomembno sooblikovali kulturni, znanstveni in tudi politični razvoj na Slovenskem.

Razstava Štipendijske ustanove v gradivu Arhiva Republike Slovenije do razpada Avstro-Ogrske leta 1918 odstira pogled v bogato arhivsko gradivo, ki ga o štipendijskih ustanovah v svojih fondih in zbirkah hrani Arhiv Republike Slovenije. Glavnina predstavljenih podatkov temelji na arhivskem gradivu iz dvanajstih različnih fondov in zbirk. Ker gre večinoma za do zdaj neobjavljeno in neraziskano gradivo, je namen razstave ne le informirati, temveč tudi prispevati k nastanku podrobnejših študij o štipendijskih ustanovah kot nepogrešljivem segmentu izobraževanja naših prednikov.

Vsebinsko sledi razstava časovnim mejnikom in razvoju štipendijskih ustanov na Kranjskem, pa tudi v drugih delih slovenskega ozemlja vse do razpada Avstro-Ogrske. Osvetljuje predvsem njihov nastanek in delovanje.

 • Pano 1

  Štipendijske ustanove v gradivu Arhiva Republike Slovenije do razpada Avstro-Ogrske leta 1918.

 • Pano 2

  Štipendijske ustanove na Kranjskem od srede 16. do izteka 18. stoletja: Čas protestantske reformacije in katoliške (proti)reformacije od ok. 1550 do 1630.

 • Pano 3

  Štipendijske ustanove na Kranjskem od srede 16. do izteka 18. stoletja: Doba razmaha jezuitskega šolstva do razpustitve Družbe Jezusove leta 1773.

 • Pano 4

  Štipendijske ustanove na Kranjskem od srede 16. do izteka 18. stoletja: Druga polovica 18. stoletja: čas korenitejših posegov države.

 • Pano 5

  Štipendijske ustanove na Kranjskem med začetkom 19. stoletja in letom 1918.

 • Pano 6

  Štipendijske ustanove na Kranjskem med začetkom 19. stoletja in letom 1918: Ustanovitev in delovanje štipendijskih ustanov.

 • Pano 7

  Štipendijske ustanove na Kranjskem med začetkom 19. stoletja in letom 1918: Upravljanje štipendijskih ustanov.

 • Pano 8

  Štipendijske ustanove na Kranjskem med začetkom 19. stoletja in letom 1918: Ustanove, namenjene izobraževanju gluhonemih in slepih otrok.

 • Pano 9

  Primeri ustanov, ki so obstajale še v 20. stoletju (prvi del).

 • Pano 10

  Primeri ustanov, ki so obstajale še v 20. stoletju (drugi del).