Skoči do osrednje vsebine

Spletno rubriko Arhivalija meseca v Arhivu Republike Slovenije pripravljamo od januarja 2011. Namenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva. Predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani z raznimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi in še čim.

Arhivske dokumente predstavljamo v sliki in besedi. Število predstavljenih reprodukcij je odvisno od obsega in vizualne privlačnosti dokumenta. Poleg reprodukcij dokumentov pripravljamo krajša spremna besedila, ki ponujajo opis dokumenta (zlasti njegovih posebnosti), kratek povzetek vsebine, izvleček ali prevod bistvenih delov. Poleg tega predstavljamo okoliščine nastanka dokumenta oziroma osebo, dogodek ali proces, ki ga dokument odslikava.

Arhivalijo meseca smo v sistemu Cobiss registrirali kot elektronski vir – periodično publikacijo oziroma časopis. Od novembra 2011 poleg slovenske različice pripravljamo tudi angleško.

Hkrati z objavo v spletni rubriki arhivalijo meseca (praviloma) v izvirniku razstavljamo tudi v preddverju arhivske čitalnice v baročni Gruberjevi palači, zato si izbor slovenske arhivske zapuščine lahko ogledate tudi v živo.

Verjamemo, da bomo širši javnosti tudi tako odprli pogled na svoje delo, predvsem pa v sliki in besedi postopno sestavili svojevrsten mozaik iz naših fondov in zbirk.

Arhivalija meseca novembra 2021

  • November 2021

    Poskus pomiritve sredi vojne vihre

    Pričujoča arhivalija je prepis pisma odvetnika dr. Lojzeta Udeta (1896–1982) stanovskemu kolegu dr. Albinu Šmajdu (1904–1946), vidnemu članu Slovenske ljudske stranke. Pismo z dne 21. aprila 1943 sicer ni edino, s katerim je želel Ude doseči pomiritev med domačima sprtima stranema, vendar je izredno povedno in ima tudi velik simbolni pomen. Pismo, ki je takrat izzvenelo v prazno, se je v »udbovskem arhivu« ohranilo v dveh izvodih (prepisih).