Skoči do osrednje vsebine

Spletno rubriko Arhivalija meseca v Arhivu Republike Slovenije pripravljamo od januarja 2011. Namenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva. Predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani z raznimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi in še čim.

Arhivske dokumente predstavljamo v sliki in besedi. Število predstavljenih reprodukcij je odvisno od obsega in vizualne privlačnosti dokumenta. Poleg reprodukcij dokumentov pripravljamo krajša spremna besedila, ki ponujajo opis dokumenta (zlasti njegovih posebnosti), kratek povzetek vsebine, izvleček ali prevod bistvenih delov. Poleg tega predstavljamo okoliščine nastanka dokumenta oziroma osebo, dogodek ali proces, ki ga dokument odslikava.

Arhivalijo meseca smo v sistemu Cobiss registrirali kot elektronski vir – periodično publikacijo oziroma časopis. Od novembra 2011 poleg slovenske različice pripravljamo tudi angleško.

Hkrati z objavo v spletni rubriki arhivalijo meseca (praviloma) v izvirniku razstavljamo tudi v preddverju arhivske čitalnice v baročni Gruberjevi palači, zato si izbor slovenske arhivske zapuščine lahko ogledate tudi v živo.

Verjamemo, da bomo širši javnosti tudi tako odprli pogled na svoje delo, predvsem pa v sliki in besedi postopno sestavili svojevrsten mozaik iz naših fondov in zbirk.

Arhivalija meseca septembra 2021

  • September 2021

    Navodila za konzerviranje sadja brez sladkorja

    Dolgotrajna vojna in slaba letina rodijo pomanjkanje, visoke cene, rekvizicije, živilske nakaznice. Cesarsko-kraljevi urad za ljudsko prehrano na Dunaju se je v stanju splošnega pomanjkanja posvetil tudi sadju. Maja 1917 je izdal uredbo za trgovanje s sadjem, ki je bilo odslej dovoljeno samo s posebnim dovoljenjem. Sredi junija je na vse glavne kmetijske korporacije v monarhiji naslovil dopis s priloženimi navodili za konzerviranje sadja brez sladkorja, ki naj mu posvetijo posebno pozornost zaradi pomanjkanja za gospodinjstva zelo omejenega sladkorja. Dopis je prejela tudi Kranjska kmetijska družba in izbrali smo ga za tokratno arhivalijo meseca.