Skoči do osrednje vsebine

Spletno rubriko Arhivalija meseca v Arhivu Republike Slovenije pripravljamo od januarja 2011. Namenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva. Predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani z raznimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi in še čim.

Arhivske dokumente predstavljamo v sliki in besedi. Število predstavljenih reprodukcij je odvisno od obsega in vizualne privlačnosti dokumenta. Poleg reprodukcij dokumentov pripravljamo krajša spremna besedila, ki ponujajo opis dokumenta (zlasti njegovih posebnosti), kratek povzetek vsebine, izvleček ali prevod bistvenih delov. Poleg tega predstavljamo okoliščine nastanka dokumenta oziroma osebo, dogodek ali proces, ki ga dokument odslikava.

Arhivalijo meseca smo v sistemu Cobiss registrirali kot elektronski vir – periodično publikacijo oziroma časopis. Od novembra 2011 poleg slovenske različice pripravljamo tudi angleško.

Hkrati z objavo v spletni rubriki arhivalijo meseca (praviloma) v izvirniku razstavljamo tudi v preddverju arhivske čitalnice v baročni Gruberjevi palači, zato si izbor slovenske arhivske zapuščine lahko ogledate tudi v živo.

Verjamemo, da bomo širši javnosti tudi tako odprli pogled na svoje delo, predvsem pa v sliki in besedi postopno sestavili svojevrsten mozaik iz naših fondov in zbirk.

Arhivalija meseca junija 2021

  • Junij 2021

    Zaposlitev bližnjih sorodnikov pri istem organu

    Urad za prošnje in pritožbe Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije je julija 1963, na podlagi prejete vloge »zaskrbljenega« državljana, v kateri je izražena skrb nad učinkovitostjo oziroma povečanjem korupcijskega tveganja v javni upravi zaradi zaposlitve zakoncev v isti organizacijski enoti in potreba po pravni regulaciji omenjene problematike, Republiškemu sekretariatu za proračun in občo upravo Socialistične republike Slovenije naročil preverbo navedb in izrek o dotični zadevi. Birokracija se je zavrtela in prišla do – birokratskih sklepov.