Skoči do osrednje vsebine

Spletno rubriko Arhivalija meseca v Arhivu Republike Slovenije pripravljamo od januarja 2011. Namenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva. Predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani z raznimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi in še čim.

Arhivske dokumente predstavljamo v sliki in besedi. Število predstavljenih reprodukcij je odvisno od obsega in vizualne privlačnosti dokumenta. Poleg reprodukcij dokumentov pripravljamo krajša spremna besedila, ki ponujajo opis dokumenta (zlasti njegovih posebnosti), kratek povzetek vsebine, izvleček ali prevod bistvenih delov. Poleg tega predstavljamo okoliščine nastanka dokumenta oziroma osebo, dogodek ali proces, ki ga dokument odslikava.

Arhivalijo meseca smo v sistemu Cobiss registrirali kot elektronski vir – periodično publikacijo oziroma časopis. Od novembra 2011 poleg slovenske različice pripravljamo tudi angleško.

Hkrati z objavo v spletni rubriki arhivalijo meseca (praviloma) v izvirniku razstavljamo tudi v preddverju arhivske čitalnice v baročni Gruberjevi palači, zato si izbor slovenske arhivske zapuščine lahko ogledate tudi v živo.

Verjamemo, da bomo širši javnosti tudi tako odprli pogled na svoje delo, predvsem pa v sliki in besedi postopno sestavili svojevrsten mozaik iz naših fondov in zbirk.

Arhivalija meseca junija 2023

  • Junij 2023

    Tlorisi in detajli Ravnikarjevega stanovanjskega bloka v Novi Gorici

    Letos obeležujemo 30. obletnico smrti Edvarda Ravnikarja. Zaradi njegovega arhitekturnega opusa je Vlada RS na pobudo Ministrstva za kulturo leto 2023 razglasila za Ravnikarjevo leto. Poznavalci arhitekture in umetnostne zgodovine ga uvrščajo med najpomembnejše arhitekte na Slovenskem, njegova dela pa za nepogrešljivi del slovenske umetnostne kulturne dediščine. Eno njegovih prvih povojnih naročil je bila izdelava načrtov za stanovanjske bloke v Novi Gorici. Zato za tokratno arhivalijo meseca predstavljamo tlorise nadstropij ter detajle oken in vrat novogoriškega stanovanjskega bloka.