Skoči do osrednje vsebine

Spletno rubriko Arhivalija meseca v Arhivu Republike Slovenije pripravljamo od januarja 2011. Namenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva. Predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani z raznimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi in še čim.

Arhivske dokumente predstavljamo v sliki in besedi. Število predstavljenih reprodukcij je odvisno od obsega in vizualne privlačnosti dokumenta. Poleg reprodukcij dokumentov pripravljamo krajša spremna besedila, ki ponujajo opis dokumenta (zlasti njegovih posebnosti), kratek povzetek vsebine, izvleček ali prevod bistvenih delov. Poleg tega predstavljamo okoliščine nastanka dokumenta oziroma osebo, dogodek ali proces, ki ga dokument odslikava.

Arhivalijo meseca smo v sistemu Cobiss registrirali kot elektronski vir – periodično publikacijo oziroma časopis. Od novembra 2011 poleg slovenske različice pripravljamo tudi angleško.

Hkrati z objavo v spletni rubriki arhivalijo meseca (praviloma) v izvirniku razstavljamo tudi v preddverju arhivske čitalnice v baročni Gruberjevi palači, zato si izbor slovenske arhivske zapuščine lahko ogledate tudi v živo.

Verjamemo, da bomo širši javnosti tudi tako odprli pogled na svoje delo, predvsem pa v sliki in besedi postopno sestavili svojevrsten mozaik iz naših fondov in zbirk.

Arhivalija meseca decembra 2021

  • December 2021

    Vojaška pokopališča, grobišča in grobovi iz prve svetovne vojne

    Dokument o vojaških pokopališčih, grobiščih in grobovih iz prve svetovne vojne je na zahtevo Republiškega sekretariata za urbanizem nastal maja 1974, in sicer na podlagi zbranih poročil občinskih skupščin. Šlo je za realizacijo določb ženevskih konvencij, predvsem za vojaška pokopališča, grobišča in grobove, ki so bila znana in lokacijsko določena, čeprav zapuščena in neurejena, medtem ko grobišča iz druge svetovne vojne takrat še niso bila lokacijsko natančno opredeljena. Zbrani podatki prinašajo vsa takrat evidentirana vojaška pokopališča, grobišča in grobove iz prve svetovne vojne na ozemlju Slovenije.