Skoči do osrednje vsebine

V nadaljevanju najdete arhivalije meseca, ki smo jih objavili v letu 2021. Arhivski dokumenti v besedi in sliki predstavljajo zanimivo zgodbo iz naše preteklosti. Pod besedilom vsake arhivalije najdete ime in priimek avtorja, v desnem stolpcu pa tudi informacijo o tem, kateri sektor arhiva jo je pripravil.
V usnje vezana knjiga, ki je nastala med 1546 in 1549.

Imenjska knjiga za Kranjsko [Ljubljana, 1546-1549] . SI AS 173, Imenjska knjiga za Kranjsko, glavna knjiga št. 2. | Avtor Arhiv Republike Slovenije

Arhivalije meseca

  • Januar 2021

    Družabne prireditve v času Ljubljanskega kongresa

    V letošnjem letu obeležujemo 200. obletnico kongresa Svete alianse, verjetno najpomembnejšega diplomatskega dogodka, kar jih je kdaj gostila Ljubljana. Kranjske deželne oblasti in ljubljanski meščani niso bili del visoke politike, vključeni pa so bili v organizacijo kongresa, poskrbeli so za nastanitev visokih gostov in njihovo družabno življenje. V Arhivu Republike Slovenije hranimo glede na pomembnost kongresa relativno malo arhivskega gradiva. To se nanaša na prihod in nastanitev članov kongresa in njihovega spremstva ter organizacijo plesnih večerov. Izbrali smo povabilo na štiri predpustne plese v ljubljanski redutni dvorani.

  • Februar 2021

    Gustav Tönnies (1814–1886) in njegova zapuščina

    Gustav Tönnies, ustanovitelj ene izmed najbolj podjetnih rodbin na Slovenskem v 19. stoletju, je bil zelo uspešen poslovnež, saj je dodobra izkoristil možnosti, ki jih je ponudil razmah velikih infrastrukturnih projektov v drugi polovici 19. stoletja. Njegovi sinovi so nadaljevali delo, a so bili predvsem po razpadu avstro-ogrske monarhije že soočeni z novimi problemi in izzivi novonastalih držav. V Arhivu Republike Slovenije hranimo obsežen zapuščinski spis Gustava Tönniesa, ki obsega kar 54 dokumentov, med njimi več popisov premoženja.