Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega (IED)

Upravljavec mora za obratovanje naprave, v kateri se bo opravljala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega (v nadaljevanju: IED naprava), pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, kot to določa 68. člen Zakona o varstvu okolja.

Vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega so določene v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (v nadaljevanju: Uredba IED).

Vsebina vloge za okoljevarstveno dovoljenje je določena v 22. členu Uredbe IED.

Priprava vloge

Prikaz skladnosti naprav z zaključki o BAT

Agencija RS za okolje je za pomoč pri pripravi vloge pripravila Navodila za prikaz skladnosti naprave s sprejetimi zaključki o BAT. Za ta navodila se lahko obrnete na uslužbence Agencije RS za okolje na Sektorju za integralna dovoljenja.

Upravna taksa

Upravna taksa, skladno s tarifno št. 77 ZUT, za vlogo za okoljevarstveno dovoljenje znaša 550 EUR. Upravno takso lahko plačate na podračun MOP-Agencija RS za okolje, naziv podračuna: Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo - državne, številka podračuna: 01100-1000315637, referenca: 11 25518-7111002-35407021