Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega (IED)

Upravljavec mora za obratovanje naprave, v kateri se bo opravljala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega (v nadaljevanju: IED naprava), pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, kot to določa 68. člen Zakona o varstvu okolja.

Vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega so določene v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (v nadaljevanju: Uredba IED).

Vsebina vloge za okoljevarstveno dovoljenje je določena v 22. členu Uredbe IED.

Priprava vloge

Prikaz skladnosti naprav z zaključki o BAT

Ministrstvo za okolje in prostor je za pomoč pri pripravi vloge pripravilo Navodila za prikaz skladnosti naprave s sprejetimi zaključki o BAT. Za ta navodila se lahko obrnete na uslužbence Ministrstva za okolje in prostor na Sektorju za okolje.

Upravna taksa

Upravna taksa, skladno s tarifno št. 77 ZUT, za vlogo za okoljevarstveno dovoljenje znaša 550 EUR. Upravno takso lahko plačate plača na podračun javnofinančnih prihodkov, naziv: Upravne takse – državne, številka računa: 0110 0100 0315 637, referenca: 11 25518-7111002-35433022