Skoči do osrednje vsebine

Pretekle konference, seminarji in delovni sestanki

Projekt e-ARH.si je prinesel pozitivne spremembe pri dojemanju pomena stika slovenskih arhivov z javnostjo. Zainteresirano javnost seznanjamo z izzivi e-arhiviranja, predstavljamo primere dobrih praks iz Slovenije in tujine, in s tem večamo zaupanje javnosti v e-rešitve, ki nam bodo, v to smo prepričani, v prihodnosti olajšale stik z našo skupno kulturno dediščino.

Da bi z dognanji projekta e-ARH.si seznanili kar najširšo javnost, prirejamo konference, seminarje, delovne sestanke in tudi izobraževanja s področja e-arhiviranja in notranjih pravil.  

Lotili smo se tudi izdelave informativnih brošur, promocijskih materialov in predstavitvenih filmov, ki bodo omogočili, da bodo naša spoznanja in rezultati dostopni čim širšemu krogu uporabnikov tudi na socialnih omrežjih.

Mednarodne konference v organizaciji projekta e-ARH.si

Delovni sestanki projekta e-ARH.si

Predstavitve rezultatov projekta e-ARH.si