Skoči do osrednje vsebine

Projekt vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva ali kratko e-ARH.si predstavlja kompleksno okolje, ki je namenjeno e-arhiviranju. Vključuje postopke prevzemanja arhivskega gradiva (digitaliziranega in v izvorno digitalni obliki) v pristojne javne arhive, njegovo nadaljnjo strokovno obdelavo, dolgoročno ohranjanje v skladu z veljavno zakonodajo ter nadaljnjo uporabo.

Projekt vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva

Projekt vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva ali kratko e-ARH.si predstavlja kompleksno okolje, ki je namenjeno e-arhiviranju. Vključuje postopke prevzemanja arhivskega gradiva (digitaliziranega in v izvorno digitalni obliki) v pristojne javne arhive, njegovo nadaljnjo strokovno obdelavo, dolgoročno ohranjanje v skladu z veljavno zakonodajo ter nadaljnjo uporabo.

Temelj za nadaljnji razvoj rešitev elektronskega arhiviranja predstavlja marca 2016 s strani Vlade Republike Slovenije potrjena Strategija in izvedbeni načrt razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si.

Strategija in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016-2020 predstavljata okvir aktivnosti na področju arhiviranja elektronskega arhivskega gradiva v pristojnosti slovenske javne arhivske službe v obdobju 2016-2020. Gre za nadaljevanje petletne strategije za obdobje 2010-2015, s katero so bili vzpostavljeni temelji slovenskega javnega e-arhiva. Strategija 2016-2020 temelji na dosedanjem napredku in predstavlja planirane aktivnosti v okviru trenutnega operativnega in strateškega okolja. To je poslovna strategija slovenske javne arhivske službe na področju dolgoročnega ohranjanja elektronskega arhivskega gradiva in je pomembna za vse zaposlene, ki so odgovorni za elektronsko arhivsko gradivo ter metapodatke v kateri koli fazi življenjskega cikla tega gradiva. Jasno opredeljuje strateške prednostne naloge, vloge in odgovornosti vseh, ki so zadolženi za izvajanje strategije in kazalnike, s katerimi bodo merjeni uspehi. Slovenski elektronski arhiv, predstavlja skupno storitev dolgoročnega ohranjanja elektronskega arhivskega gradiva, katere skrbnik so slovenski javni arhivi.

Poslanstvo

Vrednotenje, pridobivanje, strokovna obdelava, ohranjanje in omogočanje uporabe arhivske kulturne dediščine Republike Slovenije v elektronski obliki.

Vizija projekta e-ARH.si

Vsem zainteresiranim uporabnikom želimo omogočiti dostop do najboljših e-rešitev s kateregakoli mesta z namenom ohranjanja in uporabe elektronskega arhivskega gradiva (eAG). S tem želimo postati vodilni na področju inovacij e-arhiviranja v Republiki Sloveniji in širši regiji.

Naše poslanstvo in vizijo uresničujemo z jasno zastavljenimi strateškimi cilji in izvedbenimi načrti za dosego le-teh, ki jih je potrdila Vlada Republike Slovenije.

Stremenje k odličnosti

Enega od teh strateških ciljev je projektna skupina dosegla že januarja 2019. Arhiv Republike Slovenije je prejel priznaje "CAF začetnik", saj je v okviru projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020 izvedel samoocenitev po načelih CAF (angleško Common Assessment Framework). Skupni ocenjevalni okvir ali CAF je orodje, ki ga organizacije v javnem sektorju po vsej Evropi lahko enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, z namenom, da bi izboljšale svoje delovanje. S pridobitvijo certifikata CAF je projekt vzpostavitve slovenskega elektronskega arhiva dosegel svoj prvi kazalnik "Implementacija sistema kakovosti (CAF)". Kazalnik je bil načrtovan šele v letu 2020, a se je projektna skupina zaradi njegove pomembnosti in koristnosti odločila, da za njegovo pridobitvijo ne bo odlašala.