Skoči do osrednje vsebine

Projekt vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva ali kratko e-ARH.si predstavlja kompleksno okolje, ki je namenjeno e-arhiviranju. Vključuje postopke prevzemanja arhivskega gradiva (digitaliziranega in v izvorno digitalni obliki) v pristojne javne arhive, njegovo nadaljnjo strokovno obdelavo, dolgoročno ohranjanje v skladu z veljavno zakonodajo ter nadaljnjo uporabo. V ta nam razvijamo orodja in rešitve tako za ustvarjalce gradiva, arhive in končne uporabnike. V okviru projekta se zavedamo pomena delovanja v prid vključujoči družbi. Sledimo načelu, da invalidnost ne sme biti ovira, da posameznik ne bi mogel uresničevati svojih potencialov in spoznati svoje preteklosti ter slovenske kulturne dediščine, ki jo hranimo v javnih arhivih. Prav zato prepoznavamo prepreke, ki predstavnikom ranljivih skupin onemogočajo enake možnosti pri uporabi kulturne dediščine.