Skoči do osrednje vsebine

Rešitve za ustvarjalce arhivskega gradiva

Projekt vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva ali kratko e-ARH.si predstavlja kompleksno okolje, ki je namenjeno e-arhiviranju. V sklopu projekta tako razvijamo rešitve, ki bodo služile ustvarjalcem in arhivom pri pripravi prevzemov in valorizaciji dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Vstopna stran orodja za pripravo SIP.

Vstopna stran orodja za pripravo SIP. | Avtor Arhiv Republike Slovenije

Urejevalnik SIP

Eno pomembnejših prednostnih nalog v okviru projekta e-ARH.si, in sicer pridobitev programskega orodja za pripravo sprejemnega informacijskega paketa (SIP), smo z uradnim prevzemom aplikacije Urejevalnik SIP uspešno zaključili konec leta 2019. Prevzemanje arhivskega gradiva v digitalni obliki je zahtevna naloga, ki zahteva množico usklajevanj in preverjanj; da bi postopek standardizirali tako na strani ustvarjalcev kot na strani arhivov smo razvili programsko orodje Urejevalnik SIP. Ta v dveh načinih delovanja (napredni in uporabniški način) omogoča gradnjo paketa SIP. Napredni način je namenjen arhivistom, z njim pa je mogoče ustvariti shemo profila, s katero določimo strukturo paketa SIP. Uporabniški način omogoča popisovanje gradiva, polnjenje sheme profila z dejanskim gradivom in v končni fazi pakiranje SIP-a za prenos gradiva v elektronski arhiv. V Urejevalnik SIP je vgrajena tudi validacija sprejemnega informacijskega paketa. Poleg parametrov, ki jih v shemi določi arhivist, preverja tudi ustreznost formatov in s posebnimi algoritmi izračuna bitne vsote, ki ves čas hrambe gradiva služijo za dokazovanje njegove celovitosti in avtentičnosti. 

Iskalnik