Skoči do osrednje vsebine

Rešitve za javno arhivsko službo

Arhivsko gradivo predstavlja nenadomestljivo pričevanje preteklih dogodkov in je pomemben del kulturne dediščine in nacionalnega spomina. Varstvo in upravljanje tega spomina je zaupano slovenskim arhivom. V okviru projekta vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva vzpostavljamo rešitve, ki nam olajšajo naše delo in omogočajo standardizacijo postopkov, pravil ter pričakovanih rezultatov.

Načela dostopnosti arhivskega gradiva

Arhivsko gradivo je namenjeno uporabi za sedanje in bodoče generacije. Omogočanje dostopa do arhivskega gradiva povezuje arhive z javnostjo: uporabnikom ponuja informacije o inštituciji in njenem gradivu in vpliva na to, ali bo javnost zaupala varuhom arhivskega gradiva in storitvam, ki jih nudijo. Arhivi podpirajo kulturo odprtosti, vendar tudi sprejemajo omejitve, ki jih zahtevajo
zakon in drugi regulativni predpisi, etična načela ali zahteve darovalcev arhivskega gradiva.

Načela dostopnosti arhivskega gradiva nudijo arhivistom strokovna mednarodna izhodišča, s katerimi lahko primerjajo svojo obstoječo politiko in prakse dostopa ali jih uporabijo kot okvir pri razvoju novih oziroma spreminjanju starih pravil dostopa.

Metodologija digitalizacije arhivskega gradiva in organizacija ter plan dela Centra za digitalizacij

V Centru za digitalizacijo arhivskega gradiva skrbimo za digitalizacijo arhivske kulturne dediščine in pri svojem delu upoštevamo zakonske podlage, priporočila, dobre prakse, standarde in smernice za kvalitetno, celovito in zanesljivo pretvorbo arhivskega gradiva iz fizične v digitalno obliko.

Metodologija digitalizacije arhivskega gradiva in organizacija ter plan dela Centra za digitalizacij določa postopke in vloge za izvedbo digitalizacije spisovnega, grafičnega in slikovnega arhivskega gradiva.