Skoči do osrednje vsebine

Rešitve za uporabnike arhivskega gradiva

Omogočanje dostopa do arhivskega gradiva predstavlja eno izmed ključnih aktivnosti slovenske javne arhivske službe. V okviru projekta e-ARH.si smo se tako resno lotili izziva digitalizacije arhivskih čitalniških postopkov oz. vzpostavitve Virtualne arhivske čitalnice (VAČ), ki bo uporabnikom olajšala stik z arhivsko kulturno dediščino.

Vstopna stran spletne aplikacije virtualne arhivske čitalnice.

Vstopna stran Virtualne arhivske čitalnice. | Avtor Arhiv Republike Slovenije

VAČ – Virtualna arhivska čitalnica

Omogočanje dostopanja do arhivskega gradiva predstavlja eno izmed ključnih aktivnosti slovenske javne arhivske službe. Dostop do arhivskega gradiva oziroma njegovo uporabo opredeljuje arhivska zakonodaja ter iz nje izhajajoči čitalniški redi. Ker smo si v okviru projekta e-ARH.si (2016-2020), kot enega izmed ključnih ciljev, zastavili tudi cilj povečanje možnosti oddaljenega dostopanja do arhivskega gradiva je postalo nujno, da smo se resno lotili izziva digitalizacije arhivskih čitalniških postopkov oziroma vzpostavitve Virtualne arhivske čitalnice (VAČ).

VAČ z vidika končnih uporabnikov vzpostavlja intuitiven grafični spletni vmesnik, preko katere se različnim tipom uporabnikov omogoča pregledne in učinkovite načine iskanja, naročanja in uporabe arhivskega (tako fizičnega kot elektronskega) gradiva. S  tem smo zagotovili podporo različnim tipom uporabnikov, vključno uporabnikom iz ranljivih skupin. Z vidika naprednih uporabnikov ponuja VAČ učinkovite postopke upravljanja uporabniških računov, upravljanja naročil, priprave in posredovanja arhivskega gradiva s posebnim poudarkom na varovanju arhivskih strokovnih zahtev in z zakonom varovanih podatkov. Z vidika tehničnih skrbnikov predstavlja VAČ moderen, varen in modularno oblikovan informacijski sistem.

VAČ sestavlja osem modulov.