Skoči do osrednje vsebine

Tretja mednarodna konferenca projekta e-ARH.si, Ljubljana 7. in 8. 11. 2018

V okviru projekta e-ARH.si se je 7. in 8. novembra 2018 v Austria Trend Hotelu v Ljubljani odvijala tretja mednarodna konferenca projekta e-ARH.si.

Slušatelji na tretji mednarodni konferenci projekta e-ARH.si v Ljubljani novembra 2018.

Tretja mednarodna konferenca projekta e-ARH.si v Ljubljani novembra 2018. | Avtor Arhiv Republike Slovenije

Slovenski javni arhivi združeni pod okriljem projekta vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva smo 7. in 8. novembra 2018 v Austria Trend Hotelu v Ljubljani organizirali Tretjo mednarodno konferenco e-ARH.si || Third e-ARH.si International Conference. Tudi to leto je  potekala pod sloganom Preteklost na dosegu klika || The past is just a click away.

V okviru tokratne konference se je predstavilo 26 predavateljic in predavateljev. Zainteresirano javnost smo seznanili z izzivi e-arhiviranja, predstavili primere dobrih praks iz Slovenije in tujine, in s tem povečali zaupanje javnosti v e-rešitve, ki nam bodo, v to smo prepričani, v prihodnosti olajšale stik z našo skupno kulturno dediščino.

Tokratna konferenca je stavila na odprtost in dostopnost. Sledili smo načelu, da invalidnost ne sme biti ovira, da posameznik ne bi mogel spoznati svoje preteklosti in slovenske kulturne dediščine, ki jo hranimo v javnih arhivih. Konferenca je tako bila prva s področja arhivistike in informatike delno prilagojena ranljivim skupinam in tolmačena v slovenski znakovni jezik.

  KKC - Krovni kompetenčni center (#organizacija)
- dr. Tatjana HAJTNIK, vodja projekta e-ARH.si: Elektronsko arhiviranje: ISO standardi kot odgovor na zakonska določila (e-Archiving: ISO Standards as the Answer to Legislation Provisions);
- Miran MORANO, TANGENS izobraževanje in svetovanje d.o.o.: Življenje s spremembami (Living with Changes).

  KC1 – Kompetenčni center 1 (#zajem)
- Aleksandra Mrdavšič, Maja Povalej, dr. Jože Škofljanec, Arhiv Republike Slovenije: Gradniki sodelovanja javnih arhivov z ustvarjalci digitalnega arhivskega gradiva (Building Cooperation between Public Archives and Creators of Digital Archival Records);
- mag. Mateja OBLAK, Kapitalska družba, d.d.: Pripravljanje notranjih pravil (Preparation of Internal Rules);
- dr. Tatjana HAJTNIK, Arhiv Republike Slovenije: Upravljanje s tveganji pri e-arhiviranju skladno s standardi ISO 18128, ISO 27001 in ISO 27005 (e-Archiving Risk Management in Accordance with ISO 18128, ISO 27001 and ISO 27005 Standards);
- Gregor ZAVRŠNIK, Arhiv Republike Slovenije: Kako bomo pakirali digitalno arhivsko gradivo; predstavitev orodja Urejevalnik SIP 2.0 (Packing Digital Archival Records; Presentation of SIP Editor 2.0);
- Klavdija KRIVEC, Arhiv Republike Slovenije: Bistvo je očem nevidno; kako pripraviti e-pošto za dolgoročno hrambo in morebitno izročitev v e-ARH.si (What is Essential is Invisible to the Eye: Preparing e-Mail for Long-term Storage and Eventual Transfer to the Archives).

  KC2 – Kompetenčni center 2 (#hramba)
- Tine ZAVRŠNIK, vodja KC2, Arhiv Republike Slovenije: Zagotavljamo varnost hranjenega e-arhivskega gradiva (Guaranteeing Safety of Kept e-AR);
- dr. Tatjana HAJTNIK, mag. Aida ŠKORO BABIĆ, Arhiv Republike Slovenije: Splošni pregled uporabe umetne inteligence pri obravnavanju e-arhivskega gradiva (Artificial Intelligence Use in Managing e-AR - a General Overview);
- Andraž Bole, Lightmass: UI : e-ARH.si.

  KC3 – Kompetenčni center 3 (#standardizacija)
- dr. Miroslav NOVAK, vodja KC3, Pokrajinski arhiv Maribor: Standardizacija arhivske stroke: vsi enaki, vsi enakopravni (Standardization of Archival Profession: All Equal and the Same);
- mag. Nina Gostenčnik, Pokrajinski arhiv Maribor: Signatura kot element identifikacije opisov arhivskega gradiva (Reference Code as an Identification Element);
- dr. Tanja MARTELANC, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici: Naslov kot element opisa popisne enote arhivskega gradiva (Title as an Element of Description);
- dr. Zdenka SEMLIČ RAJH Pokrajinski arhiv Maribor: Datum kot element opisa popisne enote arhivskega gradiva (Time of Creation asan Element of Description);
- dr. Dejan ZADRAVEC, Zgodovinski arhiv na Ptuju: Nivo popisa kot element opisa popisne enote arhivskega gradiva (Description Level as an Element of Description);
- mag. Hedvika ZDOVC, Zgodovinski arhiv Celje: Količina kot element opisa popisne enote arhivskega gradiva (Quantity as an Element of Description).

  KC4 – Kompetenčni center 4 (#dostopnost)
- dr. Tatjana HAJTNIK, vodja KC4, Arhiv Republike Slovenije: e-Arhiv 4.0: Povečujemo dostopnost do arhivskega gradiva - naši dosedanji dosežki (e-Archives 4.0: Increasing Access to Archival Records - our Existing Accomplishments);
- dr. Jedert VODOPIVEC, Arhiv Republike Slovenije: Bližnje srečanje srednjeveške listine s 3D tehnologijo (Medieval Charter Meets 3D Technology);
- dr. Žiga KONCILIJA, Arhiv Republike Slovenije: Klik do elektronskega arhivskega gradiva - Kje trenutno smo in kaj nas v prihodnje čaka? (A Click to e-Archival Records – Current Situation and Future Plans);
- Mojca KOSI, Antun SMERDEL, Arhiv Republike Slovenije: »To so gadi« za vse! Prilagoditev filmskega arhivskega gradiva za ranljive skupine na primeru filma »To so gadi« (“To so gadi” for everybody! Adapting Film Archival Records for the Vulnerable Groups).

  KC5 – Kompetenčni center 5 (#digitalizacija)
- Aleš GROS, IBM Slovenija, d. o. o.: Moderen pogled na arhiviranje (Archiving - a Modern View);
- Vesna GOTOVINA, Arhiv Republike Slovenije: Priprava kriterijev za izbor arhivskega gradiva za digitalizacijo po nekdanji SFRJ (Criteria for the Selection of Archival Records from the Former SFRY for Digitization).

  KC6 – Kompetenčni center 6 (#zvokinslika)
- Vladimir TOROV, Arhiv Republike Slovenije: Digitalni filmski arhiv: od analognega do digitalnega (Digital Film Archives: From Analogue to Digital);
- Špela GRČAR, Odvetniška družba Grčar: Avtorskopravni izzivi digitalizacije avdiovizualnih gradiv (Copyright Challenges of Digitizing Audiovisual Material).

  KC7 – Kompetenčni center 7 (#mreženje)
- mag. Nina GOSTENČNIK, vodja KC7, Pokrajinski arhiv Maribor: Projekt e-ARH.si: redefinicija vloge arhiva v družbi (Project e-ARH.si: Redefi ning the Role of Archives in the Society);
- Vladimir TOROV, Arhiv Republike Slovenije: ABC po IBC2018 - novosti ter zanimivosti iz sveta AV (ABC after IBC2018 - Novelties from the AV World);
- dr. Miroslav NOVAK, Pokrajinski arhiv Maribor: Zagotavljanje kakovosti: sistem CAF (Quality Guarantee: the CAF System).

Poročilo tretje mednarodne konference e-ARH.si

Televizijski utrinki o Tretji mednarodni konferenci e-ARH.si in projekciji filma "To so gadi"