Skoči do osrednje vsebine

5. mednarodna znanstvena konferenca Alme Mater Europaea - 11. 3. 2017

Projekt e-ARH.si se je predstavil na znanstveni konferenci Alme Mater Europaea.

11. marca 2017 so se predstavniki projektne skupine e-ARH.si: ESS 2016-2020 udeležili pete mednarodne znanstvene konference  Alme Mater Europaea v Mariboru. V okviru sobotne sekcije za arhivistiko in dokumentalistiko je nastopilo je sedem članov projektne skupine projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020, ki so spregovorili o elektronskem arhiviranju, dostopu do eAG, konceptih RIC in drugih temah, s katerimi se soočamo v projektu e-ARH.si.
Prispevki so dostopni v konferenčnem zborniku.

Prispevki članov projektne skupine e-ARH.si:

  • Bojan Cvelfar, Na poti do slovenskega elektronskega arhiva  [On Our Way to Slovenian Digital Archives]
  • Miroslav Novak, Koncept RIC kot okvir univerzalne dostopnosti do arhivskega gradiva [The concept of RIC as the framework of the universal access of archival records]
  • Zdenka Semlič Rajh, Oblikovanje tezavrov in geslovnikov [Creation of thesauri and of subject headings lists]
  • Aida Škoro Babić, Merila za ohranitev arhivskega gradiva [Criteria for preservation of archival records]
  • Mojca Kosi, Analiza stanja fizične dostopnosti javnih arhivov - primer Arhiva Republike Slovenije [The Analysis of the Physical Accessibility of Public Archives - the Case of the Archives of the Republic Slovenia]
  • Vanja Pfajfar, Nove možnosti preučevanja virov na spletu: digitalizacija in spletna dostopnost urbarjev [New possibilitiy of researching sources online: digitisation and online access of urbaria]
  • Tatjana Hajtnik, Omogočanje dostopa do e-arhivskega gradiva vsem zainteresiranim uporabnikom / [Providing access to e-archival records to all interested users]

Program konference