Skoči do osrednje vsebine

Četrta mednarodna konferenca projekta e-ARH.si, Ljubljana 20. in 21. 11. 2019

V okviru projekta e-ARH.si se je 20. in 21. novembra 2019 v Austria Trend Hotelu v Ljubljani odvijala četrta mednarodna konferenca projekta e-ARH.si.

Obiskovalci četrte mednarodne konference Projekta e-ARH.si v Ljubljani novembra 2019.

Četrta mednarodna konferenca projekta e-ARH.si v Ljubljani novembra 2019. | Avtor Arhiv Republike Slovenije

Preteklost na dosegu klika! || The past is just a click away je tudi v letu 2019 bil slogan, ki je družil obiskovalce že četrte mednarodne konference projekta vzpostavitve slovenskega elektronskega arhiva.

Projekt vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva, katerega kratice e-ARH.si so po štirih letih že dobro poznane, financirata Evropski socialni sklad in Vlada Republike Slovenije, pri njem sodeluje celotna slovenska javna arhivska služba. Konferenčni prostori Austria Trend Hotela v Ljubljani so tako 20. in 21. novembra postali »dom« arhivistov, arhivarjev in zainteresirane javnosti iz vse Slovenije in tudi tujine. Obiskovalci mednarodne konference, ki je v slovenski arhivski javnosti postala že tradicionalna, so se seznanili z napredkom projekta e-ARH.si in izzivi, s katerimi se različni udeleženci na področju e-storitev in e-arhiviranja srečujejo danes in s katerimi se bodo srečevali v bližnji prihodnosti. Digitalizacija arhivskega dela in doba hibridnega nastajanja dokumentarnega ter arhivskega gradiva v fizičnem in virtualnem svetu prinašata številne izzive za ustvarjalce gradiva, arhive, dolgoročne upravljavce, njegove varuhe ter uporabnike. Tudi koncept same izvedbe četrte mednarodne konference projekta e-ARH.si je tako bil izoblikovan po tem ključu in je sledil konceptu odprtega arhivskega informacijskega sistema (OAIS). Vsebine konference, predstavitve dobrih praks in rešitev so tako bile naravnane na vse tri temeljne udeležence – ustvarjalce, upravljavce in uporabnike arhivskega gradiva.

V okviru tokratne konference se je predstavilo 22 predavateljic in predavateljev. Poudarjali smo pomen sodelovanja in stike med različnimi deležniki, ki nastopajo v življenjskem krogu dokumentov. Prav zato smo te deležnike združili tudi na okrogli mizi o izzivih e-arhiviranja, s katerimi se bomo soočali v prihodnjih letih.

Uvodna predavanja

Ustvarjalci in predaja arhivskega gradiva (#rešitve za ustvarjalce gradiva)

Arhivi in ohranjanje kulturne dediščine v digitalni obliki (#rešitve za hrambo gradiva)

  • Martin RECHTORIK, Državni arhiv Republike Češke: Click on print button, conversions between analogue and electronic forms in Czech eGovernment (Pritisk na gumb za tiskanje, konverzije med analognimi in elektronskimi oblikami v češki eVladi)

Dostopnost arhivskega gradiva v digitalni obliki (#rešitve za dostop do gradiva)

Okrogla miza

  • Slovenski e-arhiv: izzivi in dileme v fazi razvoja prve generacije in predlogi za drugo generacijo slovenskega e-arhiva e-ARH.si (Slovene e-archives: challenges and dilemmas in the development of the first generation and suggestions for the second generation of the Slovene e-archives e-ARH.si)