Skoči do osrednje vsebine

Šesti delovni sestanek projekta e-ARH.si, Ljubljana 15. 10. 2019

V okviru projekta e-ARH.si je 15. oktobra 2019 v prostorih Ministrstva za kulturo potekal šesti delovni sestanek projekta e-ARH.si.

Člani projektne skupine na delovnem sestanku projekta e-ARH.si v Ljubljani.

Delovni sestanek projekta e-ARH.si v Ljubljani. | Avtor Klemen Razinger

V torek, 15. oktobra 2019 je v prostorih Ministrstva za kulturo na Maistrovi 10 v Ljubljani potekal šesti delovni sestanek projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020, na katerem se je projektna skupina seznanila z rezultati prizadevanj in določila prioritete, ki so jo čakale o do konca 2019 in v nadaljevanju projekta.

Delovni sestanek je potekal med 9. in 15. uro.

Program delovnega sestanka (#letnisestanek)

KKC (#koordinacija)

 • Poročilo vodje projekta in vodje KKC o delu na projektu (aktivnosti, kadri, realizacija, plan, dogovori z MK)

KC1 (#zajem)

KC2 (#hramba)

 • Predstavitev realizacije nalog KC2 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 2019
  • KC2.1.3 Analiza poročila revizorja o varnostnem preverjanju in implementacija ukrepov za izboljšavo
  • KC2.1.4 Priprava in implementacija varnostnih politik v sistemu e-ARH.si
  • KC2.2.6.1 Implementacija nadzornega sistema v »RA«
  • KC2.4 Razvoj oz. nabava programske opreme za avtomatizirano vrednotenje eAG
  • KC2.5 Razvoj ali nakup opreme za paketno pretvarjanje eAG v format za dolgoročno shrambo
  • KC2.7 Vzpostavitev podatkovne zbirke za hrambo eAG Slovencev v zamejstvu in po svetu

KC3 (#standardizacija)

 • Predstavitev realizacije nalog KC3 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 2019

KC4 (#dostopnost)

KC5 (#digitalizacija)

 • Predstavitev realizacije nalog KC5 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 2019
  • KC5.1.1 Usposabljanje zaposlenih v SJAS za izvajanje postopka digitalizacije
  • KC5.1.10 Organizacija in plan dela za center za digitalizacijo (vzpostavitev postopka digitalizacije - work flow)
  • KC5.2Digitalizacija prevzetega arhivskega gradiva v fizični obliki glede na stopnjo ogroženosti in pogostost uporabe
  • KC5.4 Prenos v preteklih letih digitaliziranega arhivskega gradiva vseh javnih arhivov v e-ARH.si

KC6 (#zvokinslika)

KC7 (#mreženje)

 • Predstavitev realizacije nalog KC7 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 2019
  • KC7.1 Iskanje projektov, financiranih za potrebe digitalizacije AG in hrambe izvornega eAG (sodelovanje z ostalimi KC)
  • KC7.2 Sodelovanje v strokovnih združenjih ali z drugimi inštitucijami (arhivi, knjižnicami in raziskovalnimi institucijami) s področja e-arhiviranja
  • KC7.3 Pridobivanja specifičnih znanj oz. specializacij za strokovne sodelavce v arhivih (obiski dobrih praks, konference, izobraževanja)
  • KC7.4.1 Promocijske aktivnosti - Organizacija predstavitev rešitev projekta na domačih in mednarodnih dogodkih (diseminacija rezultatov)
  • KC7.4.2 Promocijske aktivnosti - Promocijski material in skrb za CGP
  • KC7.5. Organizacija usposabljanj