Skoči do osrednje vsebine

Prva mednarodna konferenca projekta e-ARH.si, Ljubljana 23. in 24. 11. 2016

V okviru projekta e-ARH.si se je 23. in 24. novembra 2016 v Hotelu Mons, Fourt Points by Sheraton v Ljubljani odvijala prva mednarodna konferenca projekta e-ARH.si.

V okviru projekta e-ARH.si se je 23. in 24. novembra 2016 v Hotelu Mons, Fourt Points by Sheraton v Ljubljani odvijala MEDNARODNA KONFERENCA e-ARH.si, v okviru katere je 18 predavateljic in predavateljev iz Avstrije, Danske, Estonije, Hrvaške, Madžarske, Romunije, Slovenije, Švedske in Švice zainteresirano javnost seznanilo z izzivi e-arhiviranja ter predstavilo primere dobrih praks iz Slovenije in tujine. Udeležba na mednarodni konferenci, ki je potekala v slovenskem in angleškem jeziku ter je bila simultano prevajana, je pokazala, da je izmenjava znanj in dobrih praks potrebna za povečanje zaupanja javnosti v e-rešitve.

Predstavitve s konference:

 • Krystyna W. Ohnesorge, Digital archiving guided and driven by cooperation: concepts, processes and infrastructure [Digitalno arhiviranje usmerjano in vodeno: koncepti, procesi in infrastruktura] (pdf)
 • Karin Bredenberg, ABC of standards in the field of e-archiving and their use in practice [ABC standardov na področju e-arhiviranja in njihova uporaba v praksi] (pdf)
 • Anders Bo Nielsen, Archiving digital records as databases using SIARD (Arhiviranje  e-baz z uporabo SIARD2) (pdf)
 • Kuldar Aas, E-ARK Specifications for Archival Interoperability [Specifikacija E-ARK za arhivsko interoperabilnost] (pdf)
 • Bogdan Florin Popovici, Records in Contexts (RIC): Next Step in Archival Description (Dokumenti v kontekstih (RIC): Naslednji korak pri arhivskem popisovanju) (pdf)
 • Sven Schlarb, Facilitating the access to digital records and assuring the safe access to restricted data [Urejanje dostopa do digitalnega arhivksega gradiva in varovanje nedostopnih podatkov] (pdf)
 • Zoltan Szatuczek, DLM Forum and its activities in e-archiving [DLM Forum in aktivnosti na področju e-arhiviranja] (pdf)
 • Vitomir Pretnar, Model CAF kot orodje za dvig kakovosti pri ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom (pdf)
 • Gregor Završnik, Prevzemanje digitalnih prostorskih podatkov v Arhiv RS s poudarkom na pripravi specifikacije za informacijski paket s prostorskimi podatki (v okviru EARK) (pdf)
 • Jozo Ivanović, Digitalizacija arhivske kulturne dediščine po SFRJ – kako digitalizacija arhivskega gradvia lahko združi arhiviste iz Balkana (pdf)
 • Ksenija Bratuš Albreht, Usposabljanje invalidov pri ustvarjalcu arhivskega gradiva (predstavitev primera dobre prakse) (pdf)
 • Bojan Kosi, Digitalizacija filmskega arhiva RTV Slovenija (pdf)
 • Stojan Glavač, Informiranje ranljivih skupin davčnih zavezancev (pdf)
 • Roman Rener, GIS – taktilne karte (pdf)
 • Jože Škofljanec in Aleksandra Mrdavšič, Vprašanja za intervjuje z ustvarjalci e-gradiva (pdf)
Iskalnik