Skoči do osrednje vsebine

Druga mednarodna konferenca projekta e-ARH.si, Ljubljana 22. in 23. 11. 2017

V okviru projekta e-ARH.si se je 22. in 23. novembra 2017 v Austria Trend Hotelu v Ljubljani odvijala druga mednarodna konferenca projekta e-ARH.si.

Slovenski javni arhivi združeni pod okriljem Projekta e-ARH.si: ESS 2016–2020 smo 22. in 23. novembra  2017 v Austria Trend Hotelu v Ljubljani izvedli DRUGO MEDNARODNO KONFERENCO e-ARH.si. Na konferenci, ki je potekala pod sloganom Preteklost na dosegu klika ||The past is just a click away, se je predstavilo več kot 20 predavateljic in predavateljev iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Kanade. Zainteresirano javnost smo v osmih panelih, katerih organizacija in vsebinska zasnova je bila zaupana posameznim kompetenčnim centrom, ki delujejo v okviru projekta e-ARH.si, seznanili z dosedanjimi rezultati projekta, z izzivi e-arhiviranja in predstavili izbrane primere dobrih praks iz Slovenije in tujine. Konferenco je zaznamoval moderen pristop, ki je vključeval tako uporabo IKT, filmov, plakatov kot tudi klasičnih ex-katerdra predavanj.

Verjamemo, da smo s konferenco, ki jo je v dveh dneh obiskalo več kot 200 obiskovalcev, povečali zaupanje javnosti v e-rešitve, ki nam bodo, v to smo prepričani, v prihodnosti olajšale stik z našo skupno kulturno dediščino.

  KKC - Krovni kompetenčni center (#organizacija)
• dr. Tatjana HAJTNIK, vodja projekta e-ARH.si: ESS 2016–2020: Projekt e-ARH.si kot odgovor na izzive dolgoročnega ohranjanja elektronskega arhivskega gradiva [e-ARH.si Project as the Answer to the Challenges of Long-term Preservation of Electronic Archives]
• dr. Hrvoje STANČIĆ, InterPARES Trust (2013-2018), direktor ekipe EU: Raziskovanje v InterPARES Trust projektu [Research in the InterPARES Trust Project] 

  KC1 – Kompetenčni center 1 (#zajem)
• Aleksandra MRDAVŠIČ, vodja KC1, Arhiv Republike Slovenije: Prikaz dosedanjih rezultatov in planov za naslednje obdobje [Presentation of Achieved Results and Future Plans]
• Gregor ZAVRŠNIK, Arhiv Republike Slovenije: Orodja za pripravo eAG za prenos v e-ARH.si [Tools for the Transfer of e-Archives to e-ARH.si]
• Klavdija KRIVEC, Arhiv Republike Slovenije: Navodila ustvarjalcem za dolgoročno ohranjanje e-pošte [Long-term Preservation of Email – Guidelines for Creators]
• dr. Jože ŠKOFLJANEC, Arhiv Republike Slovenije: Izobraževanje s področja notranjih pravil [Internal Rules - Education, Programme and Future Plans]
 dr. Tatjana HAJTNIK, Arhiv Republike Slovenije: Analiza programskih orodij za pretvarjanje e-zapisov v formate za dolgoročno hrambo [Analysis of Software for the Conversion of Electronic Records into File Formats for Long-term Preservation]

  KC2 – Kompetenčni center 2 (#hramba)
• Tine ZAVRŠNIK, vodja KC2, Arhiv Republike Slovenije: Prikaz dosedanjih rezultatov in planov za naslednje obdobje [Presentation of Achieved Results and Future Plans]
• Robert BERGLES, Unistar Pro d. o. o.: Ranljivosti brezžičnega omrežja ter operacijskega sistema Windows 10 [Vulnerabilities of Wireless Networks and Windows 10 Operation System]

  KC3 – Kompetenčni center 3 (#standardizacija)
• dr. Miroslav NOVAK, vodja KC3, Pokrajinski arhiv Maribor: Prikaz dosedanjih rezultatov in planov za naslednje obdobje [Presentation of Achieved Results and Future Plans]
• Olga PIVK, dr. Zdenka SEMLIČ RAJH, mag. Hedvika ZDOVC, mag. Žarko BIZJAK, dr. Žiga KONCILIJA, Mojca KOSI, dr. Tanja MARTELANC, Predstavitve plakatov:

  • Slovenski prevod ICA dokumenta Principles of Access to Archives [Principles of Access to Archives - Slovene Translation]
  • Metode in principi oblikovanja slovenskega arhivskega terminološkega slovarja [Methods and Principles of Creating the Glossary of Slovene Archival Terminology]
  • Študija izvedljivosti s posebnim poudarkom na popisovanju arhivskega gradiva [Description of Archives - Feasibility Study]
  • Standardizacija klasifikacije fondov in zbirk [Classification of Fonds and Collections]
  • Posnetek stanja podatkovnih zbirk ARS in SIRAnet [ARS and SIRAnet Databases Situation Record]
  • Uvajanje ISUD v regionalne arhive [Implementing ERMS at Regional Archives]
  • Vizualni tezavri [Visual Thesauri]
  • Izhodišča oblikovanja vsebin opisov arhivskega gradiva in kontekstnih vsebin [Creating Contents of Archival Descriptions]

 dr. Stefano VITALI, Osrednji inštitut za arhive, Italija: From ICA descriptive standards to RiC: towards a new theoretical and practical approach to archive description [Od MAS-ovih standardov popisovanja do RiC-a: na poti k novemu teoretičnemu in praktičnemu pristopu k arhivskemu popisovanju]

  KC4 – Kompetenčni center 4 (#dostopnost)
• dr. Tatjana HAJTNIK, vodja KC4, Arhiv Republike Slovenije: Prikaz dosedanjih rezultatov in planov za naslednje obdobje [Presentation of Achieved Results and Future Plans]
• dr. Žiga KONCILIJA, Arhiv Republike Slovenije: Zasnova virtualne arhivske čitalnice (VAČ) [Concept of the Digital Archival Reading room]
• Mojca KOSI, Arhiv Republike Slovenije: Omogočanje dostopa do arhivov in arhivskega gradiva – primer Arhiva Republike Slovenije [Enabling Access to Archival Buildings and Archives - a Case Study on the Example of the Archives of the Republic of Slovenia]
• Mojca KOSI, Arhiv Republike Slovenije: Analiza spletnih strani arhivov slovenske javne arhivske službe [Analysis of Websites of Slovenian Public Archives]
• dr. Marko PRPIČ: V razmislek - O dostopnosti arhivov [Accessibility of Archives – Something to Think about]

  KC5 – Kompetenčni center 5 (#digitalizacija)
• Primož TANKO, vodja KC5, Arhiv Republike Slovenije: Prikaz dosedanjih rezultatov in planov za naslednje obdobje [Presentation of Achieved Results and Future Plans]
• Primož TANKO, Arhiv Republike Slovenije: Ureditev v preteklih letih digitaliziranega arhivskega gradiva vseh javnih arhivov in prenos v e-ARH.si [Arrangement of Previously Digitized Archives in all Public Archival Institutions in Slovenia and their Transfer to e-ARH.si]
• Matjaž KRAGELJ, Narodna in univerzitetna knjižnica: Proces digitalizacije v NUK [Digitalisation Process at the National  Library]

   KC6 – Kompetenčni center 6 (#zvokinslika)
• mag. Tatjana REZEC STIBILJ, vodja KC6, Arhiv Republike Slovenije:  Prikaz dosedanjih rezultatov in planov za naslednje obdobje [Presentation of Achieved Results and Future Plans]
• Vladimir TOROV, Arhiv Republike Slovenije: Zametek digitalnega filmskega arhiva [Concept of the Digital Film Archives]
• Daniel HOČEVAR, Producentska hiša Emotion/Vertigo: Izročanje filmskega arhivskega gradiva v dobi digitalne filmske produkcije [Acquisition of Film Archives in the Time Digital Film Production Era]

  KC7 – Kompetenčni center 7 (#mreženje)
• mag. Nina GOSTENČNIK, vodja KC7, Pokrajinski arhiv Maribor: Prikaz dosedanjih rezultatov in planov za naslednje obdobje [Presentation of Achieved Results and Future Plans]
• dr. Robert MCINTOSH, Knjižnica in arhiv Kanada: Collaborations between Universities and Archives: The Case of Library and Archives Canada [Sodelovanje med univerzami in arhivi: Primer Knjižnice in arhiva Kanade]

Iskalnik