Skoči do osrednje vsebine

Načrt za okrevanje in odpornost vključuje ključne strukturne reforme sistemov dolgotrajne oskrbe, zdravstvenega varstva in pokojninskega sistema. Cilj načrtovanih reform in naložb na tem razvojnem področju je povečati odpornost sistema socialne varnosti, izboljšati kakovost in dostop do dolgotrajne oskrbe in zdravstvenega varstva ter ustreznost pokojnin. Prav tako je namen ukrepov prispevati k dolgoročni javnofinančni vzdržnosti ob soočanju s pomembnimi demografskimi izzivi.

V okviru razvojnega področja Zdravstvo in socialna varnost bodo izvedeni ukrepi za dvig učinkovitosti upravljanja in delovanja zdravstvenega varstva, tudi s podporo naložbam v digitalizacijo in usposabljanje kadrov ter vzpostavitvijo novih oblik sodelovanja v zdravstvenem sistemu. Ukrepe na področju zdravstva bodo dopolnjevala vlaganja na področju sistema dolgotrajne oskrbe in boljše dostopnosti do javnih najemnih stanovanj.