Skoči do osrednje vsebine

Načrt za okrevanje in odpornost naslavlja ključne izzive, povezane z demografskimi trendi in rastočo potrebo po večjem dostopu do visokokakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe.

Cilji reform in naložb komponente Dolgotrajna oskrba so vzpostavitev novega stebra socialne varnosti z vzpostavitvijo celovitega pravnega okvira za visokokakovostno, socialno pravično in finančno vzdržno dolgotrajno oskrbo, povečanje dostopnosti, dosegljivosti in razpoložljivosti storitev za vse upravičence ne glede na starost, krepitev razvoja skupnostnih oblik storitev in povezovanje z zdravstvenimi storitvami, izboljšanje kadrovskih kapacitet zaposlenih ter podpora digitalizaciji sistema.

Vzpostavitev enotne sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe - reforma

Cilj reforme je vzpostaviti nov steber socialne varnosti, ki bo osredotočen na posebne potrebe oseb, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, ter zagotoviti enak dostop ne glede na socialno-ekonomski status. Poseben zakon bo zagotovil bolj raznolike vire financiranja, zlasti z uvedbo obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.

Reforma vključuje začetek veljavnosti novega zakona o vzpostavitvi nove sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe in obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo v Sloveniji, vključno s spremembami podzakonskih predpisov na področju socialne varnosti in vzpostavitev nacionalnega modela spremljanja kakovosti zdravstvene obravnave pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe v institucijah.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 31. decembra 2025.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za solidarno prihodnost.