Skoči do osrednje vsebine

Kandidatura za članstvo v Varnostnem svetu OZN v obdobju 2024-2025

Slovenija aktivno prispeva pri obravnavi izzivov mednarodnemu miru in varnosti v okviru OZN in kandidira za nestalno članstvo v Varnostnem svetu OZN v obdobju 2024-2025.

KREPIMO ZAUPANJE – VARUJEMO PRIHODNOST

Organizacija združenih narodov je bila leta 1945 ustanovljena s plemenitim ciljem preprečevati vojne in človeško trpljenje ob polnem spoštovanju pravic in zagotavljanju razvoja za vse. Danes kot ključna mednarodna organizacija nudi prostor za dialog in sodelovanje 193 državam članicam.

Slovenija je postala članica Združenih narodov pred 30 leti, maja 1992, in je s tem utrdila svojo neodvisnost, suverenost ter enakopravnost v mednarodni skupnosti. Cilji in načela iz Ustanovne listine Organizacije združenih narodov so tudi naši ter so med temelji slovenske zunanje politike. Ponosni smo na ugled, ki smo ga ustvarili v treh desetletjih – prehodili smo pot od nove članice, ki je šele iskala svoj prostor v mednarodnih procesih, do države, ki je s svojimi prizadevanji in pobudami prepoznavna na številnih področjih, ki jih obravnavajo Združeni narodi. Smo verodostojna, odgovorna in aktivna članica Združenih narodov.

V zadnjih letih je Slovenija postala prepoznavna predvsem na področjih človekovih pravic, mednarodnega prava, okolja, trajnostnega upravljanja voda, prehranske varnosti in splošnega zdravja. Je zagovornica zelene obnove za okrevanje po pandemiji in krepitve odpornosti družb, pomemben kapital pa nam prinaša tudi uspešno uresničevanje Agende 2030 za trajnostni razvoj na državni ravni. Z dosedanjim delom v Združenih narodih smo dokazali, da lahko odločilno prispevamo h krepitvi zaupanja med članicami, ki je v času zapletenih in večplastnih izzivov ključno za varno prihodnost tega planeta.

Slovenija se je odločila, da svoje aktivnosti v okviru Združenih narodov nadgradi tudi s kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov. Pod sloganom »KREPIMO ZAUPANJE – VARUJEMO PRIHODNOST« želimo uresničiti zavezo naše države, da deluje kot pozitivna sila za partnerstvo med narodi v okviru učinkovitega večstranskega sodelovanja.

Slovenija želi kot nestalna članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov prispevati svoj delež ter prevzeti odgovornost za vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti, spoštovanje človekovih pravic in mednarodnega prava ter za zagotavljanje trajnostnega in vključujočega razvoja. Naše vodilo bo delovati kot povezovalni člen (»krepimo zaupanje«), prispevati k učinkovitejšemu delovanju Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov ter se skupaj uspešno spoprijemati s sodobnimi izzivi (»varujemo prihodnost«). Skratka, dela ne bo zmanjkalo!

dr. Anže Logar
minister za zunanje zadeve

Dokumenti