Skoči do osrednje vsebine

Kandidatura za članstvo v Varnostnem svetu OZN v obdobju 2024-2025

Slovenija dejavno sodeluje v obravnavi izzivov na področju mednarodnega miru in varnosti v okviru OZN in kandidira za nestalno članstvo v Varnostnem svetu OZN v obdobju 2024–2025.

KREPIMO ZAUPANJE – VARUJEMO PRIHODNOST

Republika Slovenija je 22. maja 1992 postala ponosna članica Organizacije združenih narodov (OZN). Ta datum predstavlja mejnik procesa mednarodnega uveljavljanja nove države kot polnopravne članice mednarodne skupnosti, zato 22. maja obeležujemo dan slovenske diplomacije.

V vseh teh 30 letih članstva Slovenija podpira multilateralizem, v katerem ima osrednjo vlogo OZN. Izpolnjuje svoje obveznosti do Organizacije, prispeva znanje in zmogljivosti v podporo dejavnostim, ki izhajajo iz Ustanovne listine OZN, ter prevzema odgovornosti članstva v organih in specializiranih agencijah OZN.

V luči okrepljenih globalnih izzivov je Slovenija za obdobje 2024–2025 najavila kandidaturo za nestalno članstvo v Varnostnem svetu, ki je osrednji organ OZN za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. Prepričani smo, da lahko tudi manjše države prevzemamo aktivne in izpostavljene vloge v mednarodnih organizacijah in tako pomembno sooblikujemo globalno agendo, še posebej pri obravnavi vpliva podnebnih sprememb na varnost.  

Slogan slovenske kandidature KREPIMO ZAUPANJE – VARUJEMO PRIHODNOST zrcali področja, na katerih se je Slovenija v tridesetletni zgodovini že izkazala za verodostojno partnerico v mednarodnih odnosih. Prvi del slogana se nanaša na spoštovanje mednarodnega prava, še zlasti z vidika odgovornosti, preprečevanje konfliktov, transparentnost ter agendo žensk, miru in varnosti, drugi del pa na podnebje in varnost, vodno diplomacijo, prehransko varnost in otroke v oboroženih spopadih.    

Slovenija želi s članstvom v Varnostnem svetu prispevati k ohranjanju mednarodnega miru in varnosti, poglabljati dialog z drugimi članicami OZN in krepiti zaupanje v multilateralizem. Učinkovito delovanje multilateralnega sistema je za Slovenijo kot tudi za mnoge druge majhne ali srednje velike države vitalnega pomena.

Zaupanje je temelj vseh odnosov. S krepitvijo zaupanja krepimo tudi mednarodne odnose, s čimer utiramo pot prijaznejši in varnejši prihodnosti. Če bo Slovenija izvoljena, bo vselej delovala kot povezovalni člen, tvorno in angažirano, odločno in aktivno.

Tanja Fajon
ministrica za zunanje in evropske zadeve

Dokumenti