Skoči do osrednje vsebine

Slovenske aktivnosti na 76. zasedanju Tretjega odbora Generalne skupščine OZN

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
V New Yorku se je zaključilo zasedanje Odbora Generalne skupščine OZN za socialne, humanitarne in kulturne zadeve, t. i. Tretjega odbora, ki se v veliki meri posveča vprašanjem človekovih pravic. Odbor, ki je z zasedanjem začel 29. septembra, je sprejel več kot 50 resolucij. Slovenija se je osredotočala na svoje prednostne naloge, zlasti pravice žensk, pravice starejših, otrokove pravice, človekove pravice in okolje, odpravo smrtne kazni, stanje človekovih pravic po svetu, vprašanje vloge civilne družbe, dejavno pa je sodelovala tudi pri drugih tematikah.

V okviru zasedanja, ki poteka vsako jesen, je Tretji odbor naslovil vprašanja človekovih pravic predvsem skozi splošno razpravo ter interaktivne dialoge s posebnimi poročevalci, neodvisnimi izvedenci, predsedujočimi pogodbenim telesom in drugimi predstavniki sistema OZN. Odbor se je seznanil tudi z letnim poročilom predsednika Sveta OZN za človekove pravice.

Slovenija je med drugim nastopila na splošni razpravi o socialnem razvoju. V nadaljnjih nastopih je Slovenija sodelovala v interaktivnih dialogih s posebnima predstavnicama Generalnega sekretarja OZN za problematiko nasilja nad otroki in za otroke v oboroženih konfliktih, z neodvisno izvedenko za pravice starejših, s posebno poročevalko zoper nasilje nad ženskami, s posebno poročevalko za zagovornike človekovih pravic, s posebnim poročevalcem za človekove pravice in okolje, s posebnim poročevalcem za manjšine in z neodvisnim izvedencem za zaščito pred nasiljem in diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete.

S skupino partnerskih držav je prispevala k uspešnemu sprejemu resolucije o krepitvi sistema pogodbenih teles s področja človekovih pravic. Tekom zasedanja je bila Slovenija posebej aktivna v pogajanjih o resoluciji glede nadaljnjega izvajanja sklepov Druge svetovne skupščine o staranju prebivalstva ter vključena v pripravo osnutkov resolucij, ki jih tradicionalno predlaga EU. Odbor je med drugim sprejel tudi resolucije o preprečevanju različnih oblik nasilja nad ženskami in deklicami, o preprečevanju otroških, zgodnjih in prisilnih porok, o vzpostavitvi moratorija na smrtno kazen, rasizmu, boju proti trgovini z ženskami in deklicami, invalidih, socialnem razvoju, pravici do zasebnosti ter resolucije, ki obravnavajo stanje človekovih pravic na Krimu in v Sevastopolu, v Siriji, Mjanmaru, Iranu ter Demokratični ljudski republiki Koreji.