Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis REACT-EU: IKT za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis »REACT-EU: Informacijsko komunikacijska tehnologija (v nadaljnjem besedilu: IKT) za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe« je bil dne 20. 1. 2023 objavljen v Uradnem listu RS št. 7/23.  

 1. Javni razpis »REACT-EU: IKT za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe« (doc in pdf)
 2. Seznam visokošolskih zavodov, ki so v študijskem letu 2020/21 izvajali pedagoške študijske programe
 3. Seznam IKT z navodili
 4. Navodila za izpolnjevanje vloge na javni razpis
 5. Prijavni obrazec
 6. Finančni načrt
 7. Opremljenost vloge
 8. Ocenjevalni postopek
 9. Seznam kazalnikov in metodologija za njihovo spremljanje
 10. Osnutek pogodbe o sofinanciranju
 11. Varovanje osebnih podatkov
 12. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020
 13. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020
 14. Navodila za uporabo informacijskega sistema e-MA

Rok za oddajo vlog na javni razpis je 2. 3. 2023 do 13. ure, nejavno odpiranje prispelih vlog pa bo dne 3. 3. 2023.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Informativni dan za potencialne prijavitelje

Informativni dan za potencialne prijavitelje je potekal online v četrtek, 16. 2. 2023, ob 10.uri. Predstavitev>>>

Odgovori na pogosta vprašanja (docx) - objavljeno 21. 2. 2023

Kontakt

Potencialni prijavitelji lahko dobijo dodatne informacije na elektronskem naslovu primoz.kos@gov.si  ali po telefonu: 01/478 46 52. Ministrstvo bo odgovorilo na vprašanja, ki bodo prispela oz. bodo zastavljena telefonsko do 24. 2. 2023 do 12. ure, na vprašanja, ki bodo prispela kasneje, ministrstvo ne bo odgovarjalo.