Skoči do osrednje vsebine

V Službi za izvajanje kohezijske politike koordiniramo programiranje in izvajanje kohezijske politike ministrstva. V sodelovanju z organizacijskimi enotami ministrstva zastopamo usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih v EU, na nacionalni ravni ter do organa upravljanja. Med drugim sodelujemo pri pripravi zakonodaje oziroma podzakonskih predpisov in drugih izvršilnih predpisov na področju kohezijske politike ministrstva ter nudimo tehnično podporo organizacijskim enotam ministrstva na tem področju.

Ministrstvo črpa sredstva Evropske kohezijske politike iz  naslednjih tematskih ciljev:

1. Krepitev raziskav tehnološkega razvoja in inovacij

4. Podpora prehodu na nizko ogljično gospodarstvo v vseh sektorjih

8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile

9. Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini

10. Vlaganje v spretnosti, izobraževanje in vseživljenjsko učenje

Navodila za izvajanje operacij evropske kohezijske politike

Pogosta vprašanja, obrazložitve, predstavitve, primeri pri izvajanju evropske kohezijske politike

Seznam operacij, ki jih izvaja ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport po prednostni osi

Razpisi evropske kohezijske politike na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

Trenutno ni aktualnih objav. Celoten seznam je na voljo v zbirki javne objave.