Skoči do osrednje vsebine

V Službi za evropska sredstva opravljamo naloge, ki se nanašajo na koordiniranje in nadzor pri pridobivanju in dodeljevanju evropskih sredstev. Usmerjamo načrtovanje in izvajanje postopkov za uspešno črpanje sredstev v okviru evropske kohezijske politike (EKP) in Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Na ministrstvu skrbimo za vzpostavitev in enotno delovanje sistema upravljanja in nadzora ter spremljanja in izvajanja projektov.

V sodelovanju z notranjimi organizacijskimi enotami zastopamo usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih v EU in na nacionalni ravni. Sodelujemo pri pripravi zakonodaje oziroma podzakonskih predpisov in drugih predpisov, ki zagotavljajo skladnost z zakonodajo EU, pripravljamo interne dokumente ter nudimo strokovno pomoč notranjim organizacijskim enotam. Spremljamo izvajanje projektov in o tem poročamo EU. Med drugim zagotavljamo tudi, da so tako prejemniki sredstev kot ostala javnost seznanjeni z evropskimi sredstvi in njihovim vplivom.