Skoči do osrednje vsebine

Pobude in predlogi za spremembe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Z deležniki so potekale javne razprave o spremembah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in so bile razdeljene na naslednje teme:
1. Vloga kohezijskih in razvojnih regij, krepitev regionalnih struktur (razvojni svet regije, svet regije, razvojni svet kohezijske regije, regionalne razvojne
agencije),
2. Obmejna in druga problemska območja, program razvojnih spodbud za enakomeren regionalni razvoj, opredelitev in financiranje.
3. Dogovori za razvoj regij, regionalni razvojni programi, opredelitev regijskih projektov in financiranje.
4. Indeks razvojne ogroženosti - umestitev v zakonodaji, določitev, spremljanje in namen.
5. Spremljanje regionalnega razvoja, kazalniki in merila- v drugi polovici oktobra 2023 v KRVS.

Zapisniki s posvetovanj z deležniki

Kontakt

gp.mkrr@gov.si