Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za NVO 2023-2027

Rok za prijavo je potekel.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je zagotovitev podpornega okolja nevladnim organizacijam (v nadaljnjem besedilu: NVO) za krepitev njihovih zmogljivosti na področju zagovorništva, organizacijskega razvoja in krepitve čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov podpornega okolja za nevladne organizacije, skladno z osmo in deveto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah.

Javni razpis je razdeljen na tri (3) ločene SKLOPE:

  • SKLOP A: sofinanciranje ene (1) horizontalne mreže,
  • SKLOP B: sofinanciranje dvanajstih (12) regionalnih stičišč in
  • SKLOP C: sofinanciranje ene (1) mreže za prostovoljstvo.

V okviru predmeta javnega razpisa se za horizontalno mrežo oziroma regionalno stičišče kot subjekta podpornega okolja štejejo pravne osebe kot jih opredeljuje 24. člen Zakona o nevladnih organizacijah.

Cilj javnega razpisa

Z javnim razpisom želi ministrstvo zagotoviti podporo aktivnostim v okviru izbranih programov za doseganje naslednjih ciljev:

  1. informiran, usposobljen in medsebojno povezan NVO sektor,
  2. vzpostavljena trajnejša partnerstva med NVO ter javnimi institucijami, gospodarstvom in mediji, z namenom reševanja prepoznanih potreb v družbi,
  3. prispevek NVO pri oblikovanju in izvajanju javnih politik,
  4. okrepljena prepoznavnost in kakovost regionalnih stičišč/mrež  na njihovem področju delovanja,
  5. kakovostno prostovoljstvo ter razvoj različnih oblik prostovoljstva na lokalni in nacionalni ravni.

Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je  6.280.000 EUR.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJA PODPORNEGA OKOLJA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE 2023-2027« (za Urško Kavčič).

Vprašanja bo možno posredovati najkasneje do 30. 8. 2023, zadnji odgovori s strani ministrstva bodo objavljeni najkasneje do 4. 9. 2023. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori nanje ne bodo posredovani.

Vprašanja in odgovori

Strokovna komisija