Skoči do osrednje vsebine

Učencem in dijakom s subvencioniranjem prehrane zagotavljamo cenejši ali brezplačni obrok ter tako izboljšujemo dostopnost šolske prehrane posameznikom iz socialno manj vzpodbudnih okolij.

Subvencija prehrane se lahko dodeli učencem za malico in kosilo ter dijakom za malico. Učenci in dijaki morajo biti na šolsko prehrano prijavljeni. Učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino, imajo pravico do brezplačne malice, učenci pa tudi do kosila. Do brezplačne malice so upravičeni tudi učenci in dijaki, ki so prosilci za azil in učenci in dijaki, nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Uveljavljanje subvencije prehrane

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Višina subvencije malice in kosila za učence

subvencija prehrane Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih) Višina subvencije prehrane
malica do 591,22 100%
kosilo do 401,58 100%

Višina subvencije malice za dijake

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih) Višina subvencije malice
1. do 468,50 100%
2. od 468,51 do 591,22 70%
3. od 591,23 do 713,91 40%

Povezana tema

  • Šolska prehrana

    Prehrana otrok in odraščajoče mladine ima več posebnosti in prav zato ji posvečajo mnogo pozornosti v vseh družbenih sistemih, tudi pri nas. Slovenija je ena izmed držav v svetu, ki namenja šolski prehrani otrok posebno skrb. Temelj zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike je pestra, kakovostna in raznolika prehrana, ki je dobra popotnica za nadaljnje življenje.