Skoči do osrednje vsebine

Kritje zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenih storitev za materialno ogrožene

Z 31. decembrom 2023 je ukinjeno prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S 1. januarjem 2024 je nabor storitev iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja prenesen v obvezno zdravstveno zavarovanje in uveden je obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Zdaj se obvezno zdravstveno zavarovanje financira na dva načina: preko obstoječega prispevka, ki se ne spreminja, in novega obveznega zdravstvenega prispevka.

Materialno ogroženim osebam se obvezno zdravstveno zavarovanje zaradi dveh načinov financiranja zagotavlja z dvema pravicama:

  • pravico do plačila obveznega zdravstvenega prispevka in
  • pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

 Do obeh pravic so upravičene osebe, ki so:

  • upravičene do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za njeno pridobitev, pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo,
  • osebe, ki so upravičene do varstvenega dodatka, in njihovi partnerji, če imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Obe pravici uveljavite pri centru za socialno delo z enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Kritje zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenih storitev

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti