Skoči do osrednje vsebine

Z varstvenim dodatkom zagotavljamo ranljivim osebam sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem obdobju, kot so stroški z vzdrževanjem stanovanja ali na primer nadomeščanje trajnih potrošnih dobrin.

Varstveni dodatek je samostojna socialnovarstvena pravica za tiste, ki si lastne materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Sredstva se zagotavljajo za stroške povezane z vzdrževanjem stanovanja ali nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin in ne za stroške za zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb.

Višina varstvenega dodatka

Višina varstvenega dodatka je odvisna od cenzusa za varstveni dodatek in lastnega dohodka. 

Od 1. 4. 2022 znaša cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo 620,18 evra.

Primeri izračunov cenzusov za varstveni dodatek

1 VD* 1 BO** in 1 VD 1 ZO*** in 1 VD 2 VD
Tipi družin Cenzus Enostarševski otroci Cenzus Enostarševski otroci Cenzus Enostarševski otroci Cenzus Enostarševski otroci
Samska oseba 620,18 - - - - - - -
Par brez otrok - - 767,84 - 983,00 - 966,13 -
1 starš + 1 otrok 915,50 991,44 - - - - - -
1 starš + 2 otroka 1.210,82 1.362,70 - - - - - -
1 starš + 3 otroci 1.506,15 1.733,97 - - - - - -
2 starša + 1 otrok - - 1.063,16 1.139,10 1.278,33 1.354,27 1.261,45 1.337,39
2 starša + 2 otroka - - 1.358,49 1.510,37 1.527,24 1.679,12 1.556,77 1.708,65
2 starša + 3 otroci - - 1.653,81 1.881,63 1.776,16 2.003,98 1.852,10 2.079,92
Vsak nadaljnji otrok 248,92 324,86 248,92 324,86 248,92 324,86 248,92 324,86
Dodatek za enostarševske otroke:
1 otrok 75,94 - 75,94 - 75,94 - 75,94 -
2 otroka 151,88 - 151,88 - 151,88 - 151,88 -
3 otroci 227,82 - 227,82 - 227,82 - 227,82 -
* oseba upravičena do varstvenega dodatka
** brezposelna oseba
*** zaposlena oseba

Pomembno

  • Varstveni dodatek je poleg višine dohodkov, odvisen tudi od števila družinskih članov (upošteva se npr. zakonec ali zunajzakonski partner), prihrankov ter zagotovljene oskrbe (bivanje, prehrana na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju, izročilne pogodbe ali drugega pravnega posla) in morebitnega obstoja krivdnega razloga (na primer neuveljavljanja dolžnosti preživljanja s strani polnoletnih otrok).
  • Pri ugotavljanju materialnega položaja se za vloge, vložene od 1. 10. 2022 do 28. 2. 2023,  premoženje (razen prihrankov nad zakonsko določeno višino in vrednostnih papirjev), ne upošteva.
  • Za vloge, vložene od 1. 10. 2022 do 28. 2. 2023, tudi ne velja omejitev dedovanja (ni vračila prejete pomoči s strani dedičev).

Vloga za varstveni dodatek

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti