Skoči do osrednje vsebine

Z varstvenim dodatkom zagotavljamo ranljivim osebam sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem obdobju, kot so stroški z vzdrževanjem stanovanja ali na primer nadomeščanje trajnih potrošnih dobrin.

Varstveni dodatek je samostojna socialnovarstvena pravica za tiste, ki si lastne materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Sredstva se zagotavljajo za stroške povezane z vzdrževanjem stanovanja ali nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin in ne za stroške za zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb.

Višina varstvenega dodatka

Višina varstvenega dodatka je odvisna od cenzusa za varstveni dodatek in lastnega dohodka. 

Od 1. 4. 2022 znaša cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo 620,18 evra.

Vloga za varstveni dodatek

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti