Skoči do osrednje vsebine

Osrednji namen dela Direktorata za socialne zadeve je sistem socialne varnosti usmeriti v izboljšanje položaja socialno najšibkejših in vzpostavljanje sistemov dodatne socialne varnosti. Področje socialnega razvoja na ta način usmerjamo v spodbujanje enakih možnosti in družbenega vključevanja z vlaganjem v ljudi ter preverjanja vseh sistemov socialne varnosti in posameznikom prilagojenih ukrepov.

Področje socialnega varstva spada med sklope socialne varnosti in temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Razvoj javnih služb upošteva nujnost boljše dostopnosti storitev ter enakomerno regionalno dosegljivost, individualizacijo storitev in odpravljanje monopolov pri izvajanju javne službe ob premišljeni organiziranosti. Sistem socialnega varstva, socialnovarstvene pravice, izvajalce socialnovarstvene dejavnosti in druga sistemska vprašanja ureja zakon. S spremljanjem izvajanja zakona in izboljšavami zakonske ureditve skrbimo za to, da sta prebivalcem v socialni stiski zagotovljena ustrezen sistem socialnih pomoči, kadar si preživetja ne morejo zagotoviti sami, in ustrezen sistem za nudenje strokovne pomoči in izvajanje varstvenih storitev.

Področja in teme

Organizacijske enote direktorata