Skoči do osrednje vsebine

Sektor pripravlja in koordinira politike, zakonodajo in programske dokumente na področju revščine in socialne izključenosti. Sektor skrbi za pripravo in izvedbo razvojnih in strateških projektov z namenom razvoja sistema socialnovarstvenih storitev in programov, izvaja tudi pravne, finančne, skrbniške in vsebinske naloge, povezane s centri za socialno delo in izvajalci socialnovarstvenih programov. Sektor izvaja tudi naloge, ki so povezane z Zakonom o duševnem zdravju, odloča o napredovanju v naziv na področju socialnega varstva, podeljuje statuse humanitarnih organizacij in nevladnih organizacij na področju socialnega varstva ter humanitarne dejavnosti.

Oddelek sektorja