Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Sektor pripravlja in koordinira politike, zakonodajo in programske dokumente na področju revščine in socialne izključenosti. Sektor skrbi za pripravo in izvedbo razvojnih in strateških projektov z namenom razvoja sistema socialnovarstvenih storitev in programov, izvaja tudi pravne, finančne, skrbniške in vsebinske naloge, povezane s centri za socialno delo in izvajalci socialnovarstvenih programov. Sektor izvaja tudi naloge, ki so povezane z Zakonom o duševnem zdravju, odloča o napredovanju v naziv na področju socialnega varstva, podeljuje statuse humanitarnih organizacij in nevladnih organizacij na področju socialnega varstva ter humanitarne dejavnosti.

Oddelek sektorja